Ing. Janiga Jozef, MBA

Ing. Janiga Jozef, MBA
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Poprad
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0903 624 847
E-mail: jozef.janiga@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK
Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Klub: NEKA - Klub nezávislých poslancov