Ing. Hrabčák Marek, PhD.

Ing.  Hrabčák Marek, PhD.
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Sabinov
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0904 542 680
E-mail: marek.hrabcak@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub Spolu za región