Ing. Danko Anton

Ing. Danko Anton
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Poprad
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: ---
E-mail: anton.danko@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia mandátová pri Zastupiteľstve PSK
Klub: nezaradený do žiadného poslaneckého klubu