JUDr. Bieľak Štefan

JUDr.  Bieľak Štefan
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Kežmarok
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0905 204 111
E-mail: stefan.bielak@podpredseda.psk.sk
Komisia: Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
Klub: NEKA - Klub nezávislých poslancov