Ing. Benes Artúr

Ing. Benes Artúr
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Prešov
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0915 963 035
E-mail: artur.benes@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub Spolu za región