Ponuka nebytových priestorov - Šarišské múzeum, Bardejov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 382, číslo parcely 779, súpisné číslo 27, katastrálne územie Bardejov
  •  objekt: „Pivničné priestory v  objekte Radničné námestie č. 27“
  •  prenajímaná plocha v m2120 m2

 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  054/4724966, 054/4724309, PhDr. František Gutek, riaditeľ.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, doby nájmu, účelu nájmu  požadujeme zasielať do 05. 10. 2010 na adresu:

Šarišské múzeum 
Radničné námestie 13
085 14 Bardejov

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024