Pomocou 3D tlače vyrábajú pomôcky pre handicapovaných

7. 05. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Študenti SPŠE vo Švédsku

Školstvo

Od 1. 9. 2018 je Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov zapojená do programu Erasmus+ v rámci projektu 3DAH – 3D printed aids for handicapped children spolu s českou SPŠE a VoŠ Pardubice a švédskou školou Fenix kultur och kunskapcentrum Vaggeryd. Poslaním projektu je vyrobiť pomôcky pre handicapované deti s využitím 3D tlače. Pomôcky by mali slúžiť na rehabilitáciu, precvičovanie svalov rúk a nôh, ale aj na uľahčenie a spríjemnenie života handicapovaných.

V tomto projekte sú naplánované tri mobility. Prvá mobilita sa konala vo Švédsku, v mestečku Vaggeryd. Mobility sa zúčastnili študenti III.C triedy – P. Brindza, M. Klamár, M. Kocúr, M. Kľučár, M. Samseli, R. Hudák s pedagogickým doprovodom – Ing. Jozefom Macejom a Ing. Martinom Ambrozym. Na miestnej škole sa v dňoch 1. 4. až 5. 4.2019 konali školiace aktivity zamerané hlavne na využitie CAD programov na účely 3D modelovania.  Počas mobility študenti navrhovali v programe SolidWorks jednoduché zariadenie na precvičovanie motoriky rúk – labyrint s guľôčkou. Úlohou cvičiaceho je nakláňaním dosky pomocou rúk premiestniť guľôčku v labyrinte do cieľa v strede dosky.

Vzniklo niekoľko verzií zariadenia a na konci mobility bol vytlačený na 3D tlačiarni jeden prototyp. Okrem verzie zariadenia na precvičovanie rúk sa navrhovala aj verzia na precvičovanie nôh. Cvičiaci by sa mal nohami postaviť na balansujúcu dosku, na ktorej povrchu je vyrobená drážka. Balansovaním na doske sa cvičiaci snaží dostať loptičku po drážke do cieľa v strede dosky.  Pri tomto rehabilitačnom zariadení sa uvažuje o výrobe z dreva pomocou CNC frézy.

V čase mimo vyučovacích aktivít študenti zapojených krajín prezentovali svoje krajiny, zvyky, kultúru a pripravili si jazykové okienka so základnými slovami a slovnými frázami. Nechýbali ani spoločné športové aktivity, spoznávanie okolia školy a prírody. Zmyslom mobilít nie je len vzdelávanie po odbornej stránke, ale aj zlepšovanie jazykových zručností, hlavne komunikácie v anglickom jazyku, zlepšovanie prezentačných zručností a v neposlednom rade aj kultúrne obohacovanie a budovanie priateľstiev na medzinárodnej úrovni.

Ďalšia mobilita projektu 3DAH je naplánovaná na jeseň roku 2019 a bude sa konať na SPŠE Prešov. Pre hostí budú pripravené opäť vzdelávacie aktivity, cieľom ktorých bude vytvoriť prototypy ďalších rehabilitačných pomôcok. Posledná mobilita je naplánovaná na jar roku 2020 a zrealizuje sa na partnerskej škole SPŠE a VoŠ Pardubice, kde dôjde k finalizovaniu výstupov projektu.

Vyladenie finálnych podôb pomôcok sa bude vykonávať v spolupráci s lekármi a zdravotnými sestrami z Hamzovej léčebny v Česku. Plány na výrobu pomôcok budú zverejnené na webstránke projektu, ktorá vznikne počas projektu. Niekoľko vyrobených pomôcok bude darovaných ústavom, kde budú reálne plniť svoj účel, a teda pomáhať pri rehabilitácii prevažne detských pacientov.

Zmysel pre spoločenskú zodpovednosť tvorí súčasť výchovy a vzdelávania v prešovskej elektropriemyslovke. Práca na projekte v medzinárodnom prostredí s konkrétnym a v praxi uplatniteľnom výsledkom pre handicapované deti je tým správnym receptom, ktorý popri rozvoji odborných a jazykových zručností prináša do vzdelávania aj tak potrebný výchovný rozmer.

***

Ing. Jozef Macej

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_svedsko, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 7. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024