Pokyny pre vyplenie žiadostí o poskytnutie dotácie PSK

Postup pri vyplnení formulárov pre žiadosť a rozpočet poskytnutia dotácie

  1. Prílohy zverejnené na stránke výzvy  si uložte do svojho počítača.
  2. Otvorte daný súbor v svojom  počítači, následne môžete vypĺňať údaje vo formulári.
  3. Vyplňte údaje podľa požadovaných položiek (koloniek). V prípade problémov pri vpisovaní údajov, povoľte úpravy v dokumente.  Možnosť povelenia úprav by sa mala zobraziť v samostatnom farebnom okne v hornej časti formulára.
  4. Dokument si počas práce priebežne uložte pomocou príslušného tlačítka pre uložiť alebo stlačením kláves CTRL+S (spolu stlačiť klávesy Ctrl a písmeno „s“).
  5. Po definitívnom vyplnení údajov si formulár uložte a následne vytlačte.

Publikované: 11. 5. 2023

Aktualizované: 11. 5. 2023