Podpis memoranda PSK s ústredím práce má napomôcť skvalitniť odborné školstvo

29. 04. 2024 Nezařazené Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozbehol v oblasti školstva spoluprácu s ústredím práce. Spoločným cieľom oboch aktérov je zlepšenie stredného odborného vzdelávania v kraji reflektujúc na potreby trhu práce. Vzájomná spolupráca má okrem iného priniesť analýzy učebných a študijných odborov, realizáciu kariérových workshopov aj súčinnosť priamo vo výučbe. Spoluprácu deklarovali podpisom memoranda v pondelok 29. apríla.

Zlepšeniu kvality stredného odborného vzdelávania na území Prešovského kraja má napomôcť spolupráca medzi prešovskou krajskou samosprávou a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Spoločný záujem potvrdili predseda PSK Milan Majerský a riaditeľka ÚPSVaR v Prešove Slavomíra Figurová podpisom memoranda o spolupráci. Stalo sa tak v pondelok 29. apríla na pôde Úradu PSK.

Podpísané memorandum má napomôcť napĺňať hlavné ciele národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“ a zefektívniť procesy pri realizácii aktivít v strednom odbornom vzdelávaní. Ide o aktivity zamerané na skvalitnenie prípravy žiakov pre aktuálne potreby a požiadavky trhu práce.

Nosnými oblasťami spolupráce je konkrétne spracovanie analýz učebných a študijných odborov vo vzťahu k nezamestnanosti absolventov a trhu práce, ale aj pripomienkovanie týchto analýz a evalvačných výstupov či materiálov v oblasti expertízy ÚPSVaR.  Obe strany budú tiež participovať na nastavení zmien v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Súčinnosť kraja a ÚPSVaR má byť nasmerovaná aj do oblasti realizácie workshopov v téme kariérového sprevádzania žiakov a pri vyučovaní predmetu Úvod do sveta práce. Tu sa predpokladá ich kooperácia pri tvorbe učebnej osnovy a inovatívnych učebných materiálov. A napokon aj priama účasť odborníkov z praxe na vyučovacích hodinách.

Prešovský samosprávny kraj vstúpil v rámci iniciatívy Catching up-Regions do národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“ len nedávno. Je rozdelený do troch fáz a realizovať sa bude v priebehu 48 mesiacov na desiatich vybraných školách PSK. Jeho rozpočet je vyše 6,5 milióna eur a cieľom je zlepšenie marketingu a manažmentu na školách, spolupráce so zamestnávateľmi i obsahov vzdelávania.  

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 29. 4. 2024

Aktualizované: 29. 4. 2024

Najčítanejšie správy

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Centra podpory PSK
15. 7. 2024
Novinky v nákupe cestovného zrýchlia cestovanie na východe Slovenska
15. 7. 2024
Učiteľ/ka fyziky a chémie, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Učiteľ/ka anglického jazyka, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Kraj pokračuje v rekonštrukciách ciest i mostov
11. 7. 2024
Učiteľ/ka matematiky, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
11. 7. 2024