Oznámenie o výsledku vybavenia petície ,,Petícia za obnovenie fungovania zdravotného strediska v obci Ihľany"

Petícia za obnovenie fungovania zdravotného strediska v obci Ihľany

V súlade s § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 85/1990 o petičnom práve predmetnú petíciu nemožno vybaviť, nakoľko Prešovský samosprávny kraj nedisponuje dostatočnými legislatívnymi nástrojmi, prostredníctvom ktorých by mohol zabezpečiť prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancie všeobecnej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v zdravotnom stredisku v Ihľanoch.

Napriek vyššie uvedenej skutočnosti , PSK , v súčinnosti s kompetentnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, využije všetky svoje zákonné kompetencie k zabezpečeniu plynulého a dostupného poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo pre občanov obce Ihľany a blízkeho okolia.

Publikované: 20. 4. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023