Oznam o možnosti čerpania stabilizačnej pôžičky pre budúce sestry

Oznam o možnosti čerpania stabilizačnej pôžičky pre budúce sestry

Stabilizačná pôžička je určená pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia a pre absolventov tohto študijného programu v dennej forme, ktorí štúdium absolvovali alebo absolvujú v akademickom roku 2018/2019. Žiadosť je možné predložiť výlučne v listinnej podobe na určenom tlačive na akademický rok 2018/2019, najneskôr do 15.6.2019. Výška stabilizačnej pôžičky je 2000 eur.

Hlavné výhody pôžičky:

Viac informácií na www.stabilizacnepozicky.sk

Publikované: 20. 4. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023