Olympiáda Podnikový hospodár

28. 04. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Celoslovenské kolo Olympiády podnikový hospodár

Školstvo

Celoslovenská Olympiáda Podnikový hospodár sa uskutočnila online v utorok 7. apríla  2020, v čase od 10:00 – 12:00 h. Táto súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby.


Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí, všetci účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Do tej súťaže sa prihlásili aj 8 študenti/maturanti  SPŠE v Prešove (Ondrej Harviľák, 4. F, Jozef Fejerčák, 4. F, Mário Spišák, 4. F, Erik Wittner, 4. SB, Igor Lengel, 4. SB, Juraj Havrila, 4. SA, Dominik Perháč, 4. SA a Martin Paľo, 4. F).

Do celoslovenského kola postúpili:

  • Martin PAĽO, 4. F
  • Igor     LENGEL, 4. SB
  • Jozef   FEJERČÁK, 4. F
  • Dominik         PERHÁČ, 4. SA
  • Mário  SPIŠÁK, 4. F
  • Erik     WITTNER, 4. SB

Celoslovenské kolo Olympiády podnikový hospodár bude prebiehať formou elektronického testovania v termíne: 28. apríla 2020, utorok od 10:00 do 11:00 hod.

Online test celoslovenského kola bude možné vyplniť počas vymedzeného časového limitu a bude prístupný študentom prostredníctvom ich prihlasovacích údajov na link testovania.

Srdečne blahoželáme!

***

Ing. Vladimíra Pastirová
koordinátor Olympiády podnikový hospodár SPŠE

V Prešove 28. 4. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024