Ocenenie pre Andreja Baču zo SPŠE Prešov

10. 01. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

21. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Školstvo

Festival vedy a techniky AMAVET býva už každoročne oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky. Celoslovenské finále 21. ročníka hostilo v Bratislave takmer 150 talentovaných študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska vrátane zahraničných účastníkov. O tom, že konkurencia bola naozaj obrovská, svedčí množstvo prác a účasť pozvaných zahraničných tímov z Mexika, Belgicka, Ruska či Španielska.

Súťažilo sa v jedenástich kategóriách a vo veľkej konkurencii nechýbal ani zástupca z radov študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Študent II.C triedy Andrej Tadeáš Bača sa vede a výskumu venuje s veľkým nadšením a to, že sa na tomto podujatí zúčastnil, nie je žiadnou náhodou. Poďme sa teda pozrieť na to, kde a ako sa to všetko začalo.

Prvotná myšlienka venovať sa problematike svetla skrsla v hlavách vyučujúceho odborných predmetov Jána Halušku a študenta Andreja Tadeáša Baču už na minuloročnej súťaži AMAVET v Bratislave. Táto idea pôvodne vznikla z bežného rozhovoru o výskume a pochopení svetla. Od tejto myšlienky bol už iba malý krôčik k rozhodnutiu vytvoriť merací prístroj na meranie blikania svetla nazvaný Flickermeter. Cieľom bolo vytvoriť prístroj, ktorý dokáže zmerať blikanie, tvar a úroveň svetla viac ako 10 000-krát za sekundu.

Študent Andrej vytvoril dve verzie tohto meracieho prístroja, digitálnu s vlastným zobrazovačom a analógovú s externým zobrazením, ktorá dokonale zobrazí tvar blikania. S obidvoma typmi prístrojov sa Andrej najskôr zúčastnil súťaže krajského kola (spoločné pre Prešovský a Košický kraj) AMAVET, ktoré sa konalo na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 18. 10. 2018. Zúčastnilo sa ho viac ako 60 študentov z východného Slovenska.

Prístroj veľmi zaujal odbornú porotu aj divákov. Andrejova snaha bola ocenená vecnou cenou a vstupenkou na spomínané celoslovenské finále, ktoré sa konalo od 7. 11. do 10. 11. 2018 v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave. Na výstavisku bolo možné vidieť takmer 80 projektov vrátane deviatich zahraničných. Prezentovalo sa formou posterovej prezentácie, ktorá bola doplnená praktickými ukážkami.

Andrej súťažil v kategórii Elektrina a Mechanika a jeho prezentácia si vyslúžila veľký obdiv. Odbornej porote sa jeho prístroj zapáčil natoľko, že Andreja ocenili špeciálnou cenou v technických disciplínach  Grow with Google.

***

Mgr. Lukáš Zgola

V Prešove 10. 1. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024