Ocenenie pre Andreja Baču zo SPŠE Prešov

10. 01. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

21. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Školstvo

Festival vedy a techniky AMAVET býva už každoročne oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky. Celoslovenské finále 21. ročníka hostilo v Bratislave takmer 150 talentovaných študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska vrátane zahraničných účastníkov. O tom, že konkurencia bola naozaj obrovská, svedčí množstvo prác a účasť pozvaných zahraničných tímov z Mexika, Belgicka, Ruska či Španielska.

Súťažilo sa v jedenástich kategóriách a vo veľkej konkurencii nechýbal ani zástupca z radov študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Študent II.C triedy Andrej Tadeáš Bača sa vede a výskumu venuje s veľkým nadšením a to, že sa na tomto podujatí zúčastnil, nie je žiadnou náhodou. Poďme sa teda pozrieť na to, kde a ako sa to všetko začalo.

Prvotná myšlienka venovať sa problematike svetla skrsla v hlavách vyučujúceho odborných predmetov Jána Halušku a študenta Andreja Tadeáša Baču už na minuloročnej súťaži AMAVET v Bratislave. Táto idea pôvodne vznikla z bežného rozhovoru o výskume a pochopení svetla. Od tejto myšlienky bol už iba malý krôčik k rozhodnutiu vytvoriť merací prístroj na meranie blikania svetla nazvaný Flickermeter. Cieľom bolo vytvoriť prístroj, ktorý dokáže zmerať blikanie, tvar a úroveň svetla viac ako 10 000-krát za sekundu.

Študent Andrej vytvoril dve verzie tohto meracieho prístroja, digitálnu s vlastným zobrazovačom a analógovú s externým zobrazením, ktorá dokonale zobrazí tvar blikania. S obidvoma typmi prístrojov sa Andrej najskôr zúčastnil súťaže krajského kola (spoločné pre Prešovský a Košický kraj) AMAVET, ktoré sa konalo na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 18. 10. 2018. Zúčastnilo sa ho viac ako 60 študentov z východného Slovenska.

Prístroj veľmi zaujal odbornú porotu aj divákov. Andrejova snaha bola ocenená vecnou cenou a vstupenkou na spomínané celoslovenské finále, ktoré sa konalo od 7. 11. do 10. 11. 2018 v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave. Na výstavisku bolo možné vidieť takmer 80 projektov vrátane deviatich zahraničných. Prezentovalo sa formou posterovej prezentácie, ktorá bola doplnená praktickými ukážkami.

Andrej súťažil v kategórii Elektrina a Mechanika a jeho prezentácia si vyslúžila veľký obdiv. Odbornej porote sa jeho prístroj zapáčil natoľko, že Andreja ocenili špeciálnou cenou v technických disciplínach  Grow with Google.

***

Mgr. Lukáš Zgola

V Prešove 10. 1. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024