Národný inšpektorát práce rozbieha kampaň Pracuj legálne - Pracuj bezpečne

27. 01. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Kampaň sa sústreďuje aj na prevenciu nelegálneho zamestnávania

Sociálna oblasť

Národný inšpektorát práce odštartoval 1. januára 2020 dvojročnú kampaň zameranú na prevenciu s názvom „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“. Cieľom tejto kampane je pomôcť predchádzať vzniku úrazov a život a zdravie ohrozujúcich udalostí na pracoviskách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V otázkach pracovnoprávnych vzťahov sa inšpekcia práce sústredí predovšetkým na prevenciu nelegálneho zamestnávania a potieranie nedeklarovanej práce. 

Národný inšpektorát práce v rámci kampane plánuje osloviť široké spektrum zamestnávateľov, zamestnancov ale tiež samostatne zárobkovo činných osôb. Inšpektori práce budú rozširovať myšlienky a  propagačné materiály súvisiace s kampaňou na odborných konferenciách a seminároch, ktorým NIP poskytol záštitu a navyše bude Národný inšpektorát práce počas celého roka organizovať vlastné bezplatné semináre a ďalšie osvetové aktivity. Viaceré z týchto podujatí budú realizované v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami ale aj so zástupcami zamestnancov prostredníctvom odborových organizácií.

„Využívanie nelegálnych pracovníkov a nedeklarovaná práca sú medzinárodný fenomén, do ktorého sú zapojení domáci i zahraniční zamestnávatelia. Tento problém v slovenských podmienkach naberá na aktuálnosti aj v súvislosti s nárastom počtu zamestnancov z krajín mimo Európskej únie prichádzajúcich na náš pracovný trh. Musíme si všetci uvedomiť, že spoločnosti, ktoré zamestnávajú nelegálnych pracovníkov, sa dopúšťajú deformovania podnikateľského prostredia. Získavajú neprimerané konkurenčné výhody a spôsobujú škody nielen firmám pôsobiacim v rovnakom odvetví legálne, ale aj celej spoločnosti. Preto sa stal boj proti nedeklarovanej práci jednou z priorít Európskej únie,“ hovorí Ing. Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce.

Všetky aktuálne informácie týkajúce sa kampane budú pravidelne zverejňované prostredníctvom webového sídla inšpekcie práce www.ip.gov.sk a profilu @inspekciapracesr  na sociálnej sieti facebook.

V Prešove 27. 1. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024