NAG (Networking Academy Games) IoT 2019

4. 04. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Brondzová medaila pre SPŠE z Prešova

Školstvo

Internet vecí (IoT) je pre širokú verejnosť zatiaľ málo známym pojmom, no pre študentov SPŠE Prešov to nie je nič nového. Vedia, že za týmto termínom sa ukrývajú nové technológie a riešenia z oblasti digitálnych firiem, inteligentných domov, domácností, miest – jednoducho SMART, ale aj jednoduchšie úlohy týkajúce sa napr. sledovania motorových vozidiel, sledovania paliva v ich nádrži, a pod. Svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti potvrdili dva trojčlenné tímy, ktoré úspešne reprezentovali SPŠE Prešov na medzinárodnej súťaži NAG (Networking Academy Games) IoT. Hostiteľom súťaže bola SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s. r. o. v Hradci Králové v Českej republike.

Súťaž pozostávala z troch súťažných kôl, pričom prvé a druhé kolo boli domáce. V tých organizátori zadali úlohy, ktoré prihlásené tímy riešili v domácom školskom prostredí a výsledky v podobe programov, zapojení a videí uložili do určitého termínu na Git serveri. Uložené výsledky boli následne hodnotené odbornou komisiou. 

V prvom kole bolo úlohou súťažiacich zoznámiť sa s vývojovými doskami Raspberry Pi a ESP E-12. Následne mali otestovať na Raspberry Pi pomocou jednoduchých príkladov vstupné a výstupné porty napr. ovládanie LED, RGB LED, bzučiak, tlačidla. Zároveň mali pripojiť k Raspberry Pi snímače a otestovať snímanie veličín. Po zvládnutí takýchto jednoduchých úloh mohli študenti pristúpiť k samotnému publikovaniu nameraných hodnôt  na vzdialenom serveri. Údaje jednotlivých tímov boli publikované v mapke.  Po zoznámení sa s funkciou Raspberry Pi študenti začali pracovať s doskou Arduino na ktorej si mali vyskúšať činnosť digitálnych a analógových vstupov a výstupov, ku ktorým pripájali potenciometer, fotorezistor, analógový teplomer, LED pásik a enkodér. Arduino bolo tiež použité ako zabezpečená centrála, ku ktorej bol pripojený PIR senzor a otrasové čidlo. Výsledky jednotlivých úloh boli zdokumentované do videa.

Cieľom druhého kola bolo vytvoriť meteorologickú stanicu, ktorá sa skladala z modulu ESP 8266, ku ktorému boli pripojené snímače tepoty, vlhkosti, tlaku a svetla. Ich komunikácia bola riešená pomocou zbernice I2C. Modul ESP 8266 mal za úlohu preposielať cez wifi údaje na základňu tvorenú Raspberry Pi pomocou MQTT protokolu a následne na vzdialený server. Súťažné tímy mali pre meteorologickú stanicu vytlačiť kryt na 3D tlačiarni a navrhnúť program, zapojenie a konštrukciu solárneho panelu sledujúceho polohu slnka, ktorý mal nabíjať batériu napájania meteorologickej stanice.

Posledné, tretie – finálové kolo, sa uskutočnilo v Hradci Králové 22. 3. 2019.  Počas 3 hodín mali súťažné tímy vytvoriť web server na doske ESP 8266, ktorá mala hosťovať stránku ovládajúcu krokový motorček, a to ako dobu kroku tak aj smer jeho otáčania. Ovládanie pripojenia ESP 8266 bolo riešené pomocou tlačidiel a indikátorov LED. V rámci celej lokálnej siete v mieste konania mali jednotlivé tímy pridelené statické IP adresy. Na základe tejto adresy sa mohli zariadenia pomocou webového prehliadača pripojiť k danej stránke súťažného tímu. Súťažiaci museli počas posledného kola skombinovať vedomosti z oblasti elektroniky pri zapájaní elektrických obvodov, programovania pri tvorbe zdrojového kódu, tvorby webstránok pre vytvorenie stránky bežiacej na danom ESP 8266 a napokon počítačových sietí, kde zúročili vedomosti pre pripojenie ESP 8266 k lokálnej sietí.

Vo finále sa stretlo 21 najlepších tímov z celkového počtu 49 prihlásených tímov. Dva trojčlenné tímy SPŠE Prešov – „Maslosaurus“, v zložení Martin Fujda, Ľubomír Hoffman, Marek Feťko, a „SPŠEpadeni“, v zložení Matej Kandráč, Ján Kočiš a Tomáš Ján Kuchár sa v silnej konkurencii nestratili. Tím Maslosaurus získal bronzovú medailu za 3. miesto a tím SPŠEpadeni sa umiestnil na 11. mieste. Študentom za vynaložené úsilie patri veľká gratulácia a zároveň poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy, mesta Prešov a Prešovského kraja.

Internet vecí je prienikom viacerých perspektívnych oblastí a odborov, ktoré študujú študenti na SPŠE Prešov. Inovácie vo vzdelávacom procese, kvalitné podmienky, talentovaní študenti a skúsení pedagógovia prinášajú škole nielen úspechy na súťažiach, ale predovšetkým vysokú uplatniteľnosť a atraktivitu jej absolventov na trhu práce na Slovensku i v zahraničí.

***

Ing. Ondrej Kontura

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_nagiot, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 4. 4. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024