Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny

22. 05. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Stredná zdravotnícka škola v Prešove by mala prejsť významnou rekonštrukciou a zmeniť sa na zdravotnícky kampus. Zámerom jej zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je vytvoriť tu prvé Centrum simulačnej medicíny v kraji pre zdravotné sestry, očných či zubných technikov aj masérov a farmaceutických laborantov. Zameria sa na vzdelávanie, výmenu odborných znalostí so zamestnávateľmi, akademikmi či expertmi v zdravotníctve, ako aj na tvorbu nových študijných odborov. PSK plánuje do vzniku unikátneho zdravotníckeho kampusu investovať 12,5 milióna eur.

PSK má zámer vybudovať v areáli Strednej zdravotníckej školy na Sládkovičovej ul. 36 v Prešove pilotný zdravotnícky kampus v Prešovskom kraji. Vznikol by rekonštrukciou jej jestvujúcich objektov a výstavbou nového pavilónu. Jeho súčasťou by sa stalo tzv. Centrum simulačnej medicíny s učebňami pre rôzne odbory. Ideový zámer v rozpočtovom náklade 12,5 milióna eur odobrili krajskí poslanci na májovom zastupiteľstve. Prešovská krajská samospráva chce kampus financovať cez Program Slovensko a Integrovanú územnú stratégiu.

Vytvoreniu zdravotníckeho kampusu má konkrétne predchádzať rekonštrukcia existujúcich pavilónov školy A a B a výstavba nového pavilónu C. Zrealizované stavebné práce skvalitnia jej priestorové usporiadanie a vyriešia aj súčasné kapacitné možnosti. Zároveň zlepšia štandardy jestvujúcich pavilónov školy v oblasti požiarnej ochrany a hygienických štandardov, ktoré sú aktuálne nedostačujúce.

Centrum simulačnej medicíny vytvorené bude obsahovať viacero odborných učební a priestory na simulácie, ktoré sa dovybavia pomôckami a potrebným technickým zázemím. Presnejšie pôjde o učebňu pre poskytovanie laickej prvej pomoci s figurínami, zdravotníckym materiálom a didaktickou technikou. Ďalej to bude priestor pre študijný odbor praktická sestra okrem iného s modelmi dieťaťa, preväzovými stolíkmi, obväzovou technikou, antidekubitnými pomôckami, EKG prístrojom aj inštrumentálnymi sadami.

Zriadi sa tu aj učebňa pre odbor masér, fyzioterapeut a ortopedický technik s interaktívnymi trenažérmi, virtuálnou učebňou, robotickými prístrojmi i masážnymi lôžkami. Ďalší priestor pre odbor zubný asistent/dentálny hygienik sa dovybaví zubnou súpravou, dentálnym tréningovým simulátorom, frézovacím centrom, odlievacím prístrojom či vypaľovacou pecou.

Centrum bude pripravovať aj budúcich farmaceutických laborantov, a to s pomocou refraktometra, stereolupy, horúcovzdušnej sušiarne či elekromagnetickej miešačky. Priestor pre študijný odbor očný optik sa zariadi  diamantovým brusom, fokometrami, vŕtačkami, pilníkmi, letovačkami a leštičkami.

V prešovskej škole vznikne priestor pre kvalitné odborné vzdelávanie, presnejšie nácvik praktických, digitálnych a komunikačných zručností, ako aj pre upevňovanie odborných znalostí v príslušnej oblasti. Centrum sa tiež stane miestom vzdelávacích aktivít a tzv. lokálneho zdravotníckeho klastra, ktoré sa zameria na spoluprácu medzi zástupcami zamestnávateľov, príslušnej stavovskej organizácie, akademickej obce a odborníkmi v danej oblasti.

V rámci kampusu sa počíta aj s organizáciou vzdelávacích aktivít a s aktualizáciou či tvorbou školských vzdelávacích programov. Dôležitým prínosom realizácie projektu má byť i využívanie inovačného potenciálu v oblasti nových medicínskych riešení, ako aj využívania digitálnych technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 22. 5. 2024

Aktualizované: 22. 5. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024