Multifunkčné športové ihrisko na SPŠE v Prešove

10. 12. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Multifunkčné športové ihrisko

Školstvo

Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove sa môžu pochváliť novým  multifunkčným ihriskom. V priebehu októbra a novembra 2019 sa vedeniu školy v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom podarilo vybudovať multifunkčné športové ihrisko v priestoroch školského dvora.

Ihrisko, ktoré bolo financované z rozpočtu kapitálových výdavkov PSK pre rok 2019, ponúka pestré využitie. Rozmery 36m x 18m poskytujú možnosti na využitie širokej škály športov, ako sú volejbal, tenis, hádzaná, basketbal, futbal či frisbee. Samotná výstavba ihriska prebiehala v niekoľkých fázach, pričom povrch ihriska sa skladá z viacerých vrstiev. Po osadení obrubníkov a nasypaní štrkopiesku sa vyrovnala podkladová plocha. Následne sa položila asfaltová vrstva, na ktorú pribudla vrstva z SBR granulátu. Vrchná vrstva červenej farby vrátane čiar pre jednotlivé športy o hrúbke 8-13 mm je tvorená povrchom NOVOFLOOR EG s vrchnou vrstvou z EPDM granulátu. Po realizácií stavebných prác nasledovalo osadenie hádzanárskych bránok, volejbalových a tenisových stĺpov či nainštalovanie siete okolo celého ihriska.

Veríme, že našim študentom bude ihrisko dobre slúžiť a odohrá sa na ňom veľa pekných športových zápolení.

***

Mgr. Štefan Dankovič

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_ihrisko, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 10. 12. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024