Multifunkčné športové ihrisko na SPŠE v Prešove

10. 12. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Multifunkčné športové ihrisko

Školstvo

Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove sa môžu pochváliť novým  multifunkčným ihriskom. V priebehu októbra a novembra 2019 sa vedeniu školy v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom podarilo vybudovať multifunkčné športové ihrisko v priestoroch školského dvora.

Ihrisko, ktoré bolo financované z rozpočtu kapitálových výdavkov PSK pre rok 2019, ponúka pestré využitie. Rozmery 36m x 18m poskytujú možnosti na využitie širokej škály športov, ako sú volejbal, tenis, hádzaná, basketbal, futbal či frisbee. Samotná výstavba ihriska prebiehala v niekoľkých fázach, pričom povrch ihriska sa skladá z viacerých vrstiev. Po osadení obrubníkov a nasypaní štrkopiesku sa vyrovnala podkladová plocha. Následne sa položila asfaltová vrstva, na ktorú pribudla vrstva z SBR granulátu. Vrchná vrstva červenej farby vrátane čiar pre jednotlivé športy o hrúbke 8-13 mm je tvorená povrchom NOVOFLOOR EG s vrchnou vrstvou z EPDM granulátu. Po realizácií stavebných prác nasledovalo osadenie hádzanárskych bránok, volejbalových a tenisových stĺpov či nainštalovanie siete okolo celého ihriska.

Veríme, že našim študentom bude ihrisko dobre slúžiť a odohrá sa na ňom veľa pekných športových zápolení.

***

Mgr. Štefan Dankovič

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_ihrisko, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 10. 12. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024