Mladý tvorca a Torta roka 2019

13. 11. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Úspech žiakov zo SOŠ obchodu a služieb v Humennom

Školstvo

Obrovské nadšenie a radosť všetkých zainteresovaných sa niesla cestou z celoslovenskej výstavy z Nitry. Výstavisko Agrokomplex Nitra sa aj tento rok zaplnilo návštevníkmi a záujemcami o remeslá na Slovensku. V dňoch 5. a 6. novembra 2019 sa konala výstava „Mladý tvorca 2019“, kde sa prezentovala aj naša škola. 27. ročník sa konal pod záštitou MŠVVaŠ SR, MH SR a ŠIOV. Dlhodobá svedomitá príprava priniesla bohatú úrodu v podobe dvoch prvých miest. Predvádzacie expozície podporovali súťažnú i priateľskú atmosféru celého podujatia. A práve náš stánok získal svojím estetickým a praktickým predvedením najlepšie ocenenie – cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja Mladý tvorca 2019. Okrem inovatívnej výzdoby porotu a návštevníkov zaujal hlavne pestrým sortimentom výrobkov našich žiakov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Súčasťou výstavy bola aj juniorská cukrárska súťaž „Torta roka 2019“ na tému „Hrady a zámky Slovenska“. Žiačky Simona Kochmová a Anna Gajovská sa zaslúžili aj o skvelú propagáciu mesta Humenné, hlavne jej dominanty humenského zámku. Torta, ktorú šikovné študentky pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Kataríny Vojtkovej starostlivo a s láskou upiekli a ozdobili, bola umeleckým dielom s najvyššou kvalitou vzhľadu a chuti. V konkurencii trinástich škôl uspeli na excelentnom prvom mieste. Tímová práca a veľká podpora vedenia školy dokázali presvedčiť o dobrom smerovaní školy na medzinárodnej úrovni. Skvelé dojmy, ktoré zanechala SOŠ OaS sú dôkazom tvorivej práce žiakov a zamestnancov školy. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave výstavy a súťaže úprimne ďakujeme a výhercom blahoželáme.

***

Mgr. Monika Harvanová

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos_he/2019_mlady_tvorca, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 13. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024