Mladý tvorca 2019

10. 12. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Študenti SPŠE na súťaži Mladý tvorca 2019

Školstvo

Dňa 5.11.2019 sa študenti SPŠ Elektrotechnickej v Prešove zúčastnili súťaže Mladý tvorca 2019, ktorú každoročne organizuje Asociácia spoločností IT priemyslu (ASIT).

V konkurencii 28 projektov rozdelených do kategórií APP-ka – najinovatívnejšia aplikácia, GAMES-ka – akákoľvek platforma digitálnej hry a OpenLab “GURU“ sa študenti Erik Wittner, Branislav Bilý, Dominik Borbuliak, Sebastián Marcin (všetci 4.SB), Filip Olejčuk (3.SA), Martin Ragan a Matej Kandráč (obaja 3.SB) pokúsili presvedčiť odbornú porotu o kvalite svojich súťažných projektov.

Vyhodnocovanie projektov sprevádzalo aj množstvo súťaží pre publikum, ktoré mohlo získať hodnotné ceny od spoločnosti ASIT. Priebehom celej akcie nás sprevádzali PhDr. Slavomír Terezka (prezident spoločnosti ASIT) a moderátor RTVS Roman Bomboš.
Súčasťou sprievodného programu boli taktiež prednášky pracovníkov firiem, ktoré súťaž zastrešovali.
Vypočuli sme si tak výstup zameraný na prezentáciu projektu OpenLab, ktorý umožňuje študentom stredných škôl samovzdelávať sa v oblasti programovania a následne pretaviť svoje vedomosti do reálnych projektov v spolupráci so zapojenými IT firmami.

V ďalšej prezentácii nás marketér z herného štúdia Power Play Studio vtiahol do procesu vývoja športovo orientovaných hier pre rôzne platformy (Web, iOS, Android a Facebook), prostredníctvom ktorého poukázal na možnosti „recyklácie“ celkového konceptu hry pri riešení zamerania na rôzne športy, spoluprácu vývojárov s profesionálnymi športovcami a veľa ďalších zaujímavých informácií.
Ďalší prednáškový výstup bol venovaný v dnešnej dobe všadeprítomnej manipulácii ľudstva, hlavne prostredníctvom sociálnych sietí. Lektor na niekoľkých príkladoch v spolupráci s publikom ukázal, ako jednoduché je manipulovať s človekom pri cielenom „podhodení“ určitej informácie alebo vizuálneho vnemu. Taktiež spomenul rôzne manipulačné techniky a aj obranu pred nimi.
Nasledovala prezentácia zamestnanca spoločnosti Wezeo, ktorá sa zaoberá vývojom hlavne webových, no aj mobilných aplikácií a od svojho vzniku má za sebou už viac ako 500 úspešne zvládnutých projektov.

Aj napriek veľkej snahe našich študentov pri tvorbe a prezentovaní projektov sme tento rok ostali bez pódiového umiestnenia. Naši mladí vývojári si však určite vzali k srdcu slová odbornej poroty, ktoré si pri hodnotení projektov vypočuli, a ktoré následne pretavia do realizácie svojich ďalších súťažných, ale aj nesúťažných projektov. Neúspech v súťažnej časti ale neodradil študentov SPŠE v dosiahnutí stavu určitej výnimočnosti. Pri prezentácii o otvorenej platforme Open Lab bol prezentujúcou študentkou spomenutý „študent z Prešova“, ktorý ako jediný prejavil záujem o vzdelávanie sa pomocou danej platformy vzdialeným prístupom a komunikoval tak s lektormi pomocou technológií Slack a Skype. Nebol to nik iný, ako Martin Ragan z 3.SB triedy. Počas prednášky teda dostal jedinečnú možnosť sa z pódia prihovoriť publiku a podeliť sa o svoje pocity a skúsenosti s touto platformou.

Veríme, že našich študentov tohtoročný neúspech neodradí v ich vývojárskom snažení a že o rok, na 28. ročníku súťaže Mladý tvorca dosiahnu oni, alebo ich nasledovníci čo najlepšie výsledky.

***

Mgr. Ján Vavrek

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_mt, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 10. 12. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024