Mikroelektráreň v prešovskej SOŠ-ke

17. 12. 2018 Nezařazené Školy informujú - archiv

Na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove skĺbili do projektu využívanie alternatívnych zdrojov energie a vzdelávanie

Školstvo

Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo bolo pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Projekt podporuje spoluprácu medzi jednotlivými školami – ponúkame ZŠ  vyučovacie hodiny formou „ŽIACI ŽIAKOM – OKÚSŠKOLU“.

Prinášame Vám emotívny rozhovor s chlapcami z 3.F.

Kto prišiel s nápadom?

„Bola to naša triedna učiteľka Slávka Vaníková, ktorá nám  nedovolila dať si nabiť mobily do elektrickej zásuvky cez hodinu. Nesúhlasila s našou „závislosťou na mobiloch“.  To sa nám nepáčilo, protestovali sme. Rozbehla sa diskusia –  názory, typy, rady, filozofovanie, ekonomické prepočty, globalizácia, … došli sme až k ekológii.

Priniesla diskusia závery? Našlo sa riešenie?

Jediným riešením bolo ekologické nabíjanie mobilov – využitie alternatívneho zdroja energie. Spolužiaci zapojení do DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award) majú skúsenosti s dobrovoľníctvom, zážitkovým vzdelávaním a aktívnym využívaním voľného času. Toto všetko nám ponúka realizácia nášho projektu „Energia z prírody“. Grantový program „Nadácie SPP – Spravme to pre naše deti 2018“ naš nápad vybral a podporil ambiciózny projekt kvalitného vzdelávania.

Kto bol zapojený do realizácie?

Zdalo sa nám, že to bude jednoduchšie. Pán riaditeľ  Anton Muška – elektrikár – nás povzbudil a motivoval. 🙂  . Prvé problémy nám pomohli riešiť pracovníci z firmy OSVOcomp a.s. Prešov, ktorých sme oslovili. Pomocnú ruku nám podal náš majster odborného výchovy Ivan Ľaš, s ktorým sme zvárali inforrnačné kinetické tabule. Grafiku informačných plagátov urobil spolužiak Samo Suchovič (3.F).  Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.

Aký máte vietor? Funguje Vám veterná elektráreň?

Náš inovatívny ambiciózny projekt má viacero častí. Podpora vzdelávania – pozapájanie súčiastok – USB portov, pripojenie power banky a i. Rozvíjanie komunikačných zručností – semináre, eventy o ekológii. Zmysluplné trávenie voľného času – na tomto sa stále pracuje. Takže vietor nám prináša  neustálu prácu na projekte a veľa pozitívnej energie.

***

študenti 3. F 
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

Fotogaléria

 

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/sk/samosprava/aktuality/skoly-informuju/2018/mikroelektraren-presovskej-sos-ke, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=false, author=false, itemsOnPage=2, style=photoSwipe)!

V Prešove 17. 12. 2018

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024