Medzinárodný úspech študenta zo SOŠ polytechnickej J. A. Baťu zo Svitu v Debrecéne

11. 11. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Medzinárodná reprezentácia SOŠ polytechnickej J. A. Baťu zo Svitu

Školstvo

Grand Prix Chimique je súťaž mladých chemikov, ktorá sa koná každé dva roky.

Je určená pre talentovaných študentov stredných odborných škôl, kde sa chémia vyučuje ako odborný predmet.  Ide o súťaž v praktických zručnostiach, kde počas dvoch súťažných dní súťažiaci môžu preukázať svoje zručnosti pri riešení praktických úloh z organickej syntézy, odmernej a prístrojovej analýzy v laboratóriách. Slovensko sa na tejto súťaži zúčastňuje pravidelne od roku 1991, kedy sa konal prvý ročník súťaže v Stuttgarte. 

Za každú krajinu sa súťaže zúčastňuje delegácia zložená z dvoch študentov a dvoch mentorov. Študenti sú vybraní na základe umiestnenia v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii E,F a následne na základe výsledkov dvoch výberových sústredení. Na výberové sústredenia sa pozývajú súťažiaci z celoštátneho kola umiestnení do šiesteho miesta.

V maďarskom Debrecéne 23.10 – 28.10. Slovenskú republiku reprezentovali dvaja študenti Nikola Králiková zo Strednej odbornej školy v Novákoch a Slavomír Podolský zo SOŠ polytechnickej J.A Baťu vo Svite. Obaja sa na celoštátnom kole chemickej olympiády umiestnili na medailových pozíciách v posledných dvoch rokoch a získali najviac bodov počas sústredení v Novákoch.

V silnej konkurencii 24 súťažiacich z 12 krajín obsadili spoločne krásne 6.- 7. miesto v absolútnom poradí. Obaja veľmi dobre zvládli aj Grignardovu syntézu v preparatívnej časti aj fotometrickú analýzu a cerimetrické stanovenie chemickej spotreby kyslíka v analytickej časti.

Obom súťažiacim blahoželáme a veríme, že aj takéto úspechy budú inšpirovať mladých ľudí k štúdiu chémie na stredných odborných školách.

Martina Gánovská,
SOŠ polytechnická J.A. Baťu,
Svit

 

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-poprad/2019-grandp, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 11. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024