Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 2018

9. 01. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Významný úspech stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

Školstvo

Vážený predseda PSK pán Majerský, vážený pán riaditeľ odboru školstva Furman, milí riaditelia škôl a koordinátori DofE,

na vašich školách sa dejú úžasné veci. Začiatkom novembra sme na slávnostnej ceremónii v Bratislave ocenili 22 strieborných absolventov prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) z vášho kraja. Tí na sebe systematicky pracovali vyše roka a cenu si prebrali od olympijského víťaza Mateja Tótha a britského veľvyslanca Andrewa Gartha.

Niekoľko stoviek študentov si počas jesene prebralo aj bronzové ceny na ceremónii v Prešove.

Program v roku 2018 z vášho vyššieho územného celku úspešne ukončilo dokopy 92 absolventov zo 6 centier, pričom všetci absolventi sú zo škôl, ktorých ste zriaďovateľom. Celkovo je v PSK v tomto školskom roku aktívnych v tomto rozvojovom programe 26 škôl a centier, z toho 11 škôl, ktorých ste zriaďovateľom.

Medzi školy PSK, ktoré sú zapojené do tohto výnimočného programu DofE patria:

 • Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
 • Gymnázium Konštantínova, Prešov
 • Gymnázium Kukučínova, Poprad
 • Gymnázium Školská, Spišská Nová Ves
 • Gymnázium, Giraltovce
 • Gymnázium, Medzilaborce
 • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov
 • Spojená škola, Svidník
 • Stredná odborná škola pedagogická Levoča
 • Stredná zdravotnícka škola, Humenné

V DofE oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov. K tým cieľom ich vedú pedagogičky a pedagógovia, ktorí idú za hranice povinností, vo svojom voľnom čase mentorujú mladých, pravidelne sa školia a rozvíjajú seba aj študentov. A vo vašej župe máte presne 86 takýchto pedagógov a pracovníkov s mládežou. Ak chcete o cene vedieť viac, pozrite si krátke video (2 minúty).

Mladí ľudia z Prešovského kraja na sebe v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu tvrdo pracovali a zmysluplne využívali svoj voľný čas. Prekonávali štyri výzvy: rozvíjali svoj talent, športovali, zlepšovali okolie cez dobrovoľníctvo a zažili dobrodružnú expedíciu v prírode.

Napríklad 92 úspešných absolventov z Prešova a okolia strávilo dobrovoľníctvom dokopy minimálne 1196 hodín: dobrovoľne sa venovali detským onkologickým pacientom, pomáhali bezdomovcom, starali sa o seniorov či deti z detských domovov.

Okrem výborných učiteliek a učiteľov sú obrovskou pridanou hodnotou riaditeľky a riaditelia škôl a centier, ktorí program podporujú a zastrešujú. Práve oni vedia, že rozvoj charakterových vlastností a vnútornej motivácie je kľúčový pre budúcnosť Slovenska. A aj preto vytvárajú výborné podmienky pre fungovanie tohto overeného programu na ich škole.

Práve tieto školy z Prešovského vyššieho územného celku ocenil napríklad aj veľvyslanec spojeného kráľovstva na Slovensku Andrew Garth. Program na školách, ktoré mali tento rok absolventov DofE, koordinujú títo výnimoční pedagógovia:

 • Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou – pani riaditeľka Zuzana Dragulová, DofE koordinátorka Viera Voľanská Huntejová
 • Gymnázium Konštantínova, Prešov – pán riaditeľ Stanislav Šanta, DofE koordinátor Ondrej Sabolčík
 • Gymnázium, Giraltovce – pán riaditeľ Róbert Mihalenko, DofE koordinátorka Jana Čorbová
 • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov – pán riaditeľ Anton Muška, DofE koordinátorka Miroslava Priščáková
 • Spojená škola, Svidník – pani riaditeľka Mária Makutová, DofE koordinátorkaZdenka Kožlejová
 • Stredná zdravotnícka škola, Humenné – pani riaditeľka Marcela Griščíková, DofE koordinátorka Slávka Knapčoková a Adriana Kowalská

Vážený pán župan, vážený pán riaditeľ, pre mladého človeka je účasť v programe DofE zážitkom, ktorý ho naučí, že pomocou zodpovednosti a vytrvalého úsilia môže dosiahnuť aj tie najambicióznejšie ciele. Vstupom do programu mladý človek prijíma výzvu dlhodobo pracovať na sebe.

Napríklad maturantka Diana Kollárová, dostala vďaka DofE príležitosť dobrovoľne sa venovať detským onkologickým pacientom. Sama je bývalou onkologickou pacientkou. "Som šťastná, že som mojim novým kamarátom mohla prinášať úsmev na tvár a na chvíľu ich odpútať od toho, čo prežívali. Ja sama si pamätám, ako mi takéto momenty v liečbe veľmi pomáhali," povedala Dianka. Jej príbeh zaujal mnohé médiá, ako napríklad TV JOJ či Plus 1 deň.

Príkladom je aj študent Matúš Mura, ktorý sa vďaka DofE naučil hrať na klavíri. „Ku klavíru ma to vždy lákalo. Nikdy som si však nenašiel čas, aby som sa tomu venoval, alebo chodil na ZUŠku. Až DofE ma prinútilo odhodlať sa a následne neprestať s cvičením,” spomína Matúš, ktorý na začiatku svojej hudobnej cesty vôbec nepoznal noty.

Reportáž zo zlatej a striebornej ceremónie, kde sa zúčastnili ôsmy strieborní absolventi z Košíc pokrývala napríklad TA3 či Hospodárske noviny. O bronzovej ceremónii a úspechoch absolventov z vašej župy priniesla RTVS fantastickúreportáž. O tejto udalosti tiež písali napríklad Korzár, TASR,Hlavne.sk,PIS.SK.

Študenti sa vďaka účasti v programe DofE dokázateľne zlepšujú v time manažmente, pestujú si sebavedomie, vytrvalosť a cieľavedomosť, pomáhajú druhým, zbierajú zážitky, či učia sa práci v tíme na dobrodružných expedíciách. Vo svete toto ocenenie pomáha pri prihlasovaní sa na vysokú školu a je veľkým plusom pri pracovných pohovoroch.

Čo je Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (v skratke DofE) DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý pred vyše šesťdesiatimi rokmi založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej a dodnes je jeho patrónom. Ročne ho realizuje 1,3 milióna mladých. Na Slovensku sa do programu DofE za tri roky fungovania zatiaľ zapojilo viac ako 3000 mladých a vyše 160 Miestnych centier – škôl a organizácií po celom Slovensku, a to od Veľkých Levárov až po Sninu.

Ďakujeme, že podporujete školy, ktoré robia pre svojich študentov viac a pomáhate im tak uspieť.

***

Marián Zachar,
riaditeľ Národnej kancelárie DofE Slovensko

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/ss-sk/2018_duke, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 9. 1. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024