Majstrovstvá SR v CNC sústružení a frézovaní 2019

17. 05. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

SPŠ zo Sniny má striebro z Majstrovstiev SR v CNC obrábaní

Školstvo

Súťaž MSR v CNC sústružení a frézovaní je celoslovenská dvojkolová súťaž zručností v programovaní a výrobe súčiastok na CNC strojoch pre tímy, ktoré sú tvorené pedagógom a žiakom strednej školy. Kompetencie pre účasť v súťaži žiaci obvykle získavajú v 3. alebo vo 4. ročníku štúdia, učitelia priebežne. Pre prístup na kvalifikačné kolo musí žiak odovzdať organizátorom súťaže kontrolnú prácu. Úlohou v kvalifikačnom kole súťaže je napísať CNC program a simulovať výrobu súčiastky v 3D simulátore, podľa výkresovej dokumentácie v čase do 2 hodín. Úlohou vo finálovom kole súťaže je napísať program pre výrobu súčiastky priamo na CNC stroji, nastaviť CNC stroj a vyrobiť súčiastku v kvalite predpísanej výkresovým zadaním v čase do 4 hodín. Finále súťaže prebiehalo v Strednej odbornej škole v Košiciach – Šaci, Učňovská 5, v priestoroch školských dielní.

Hodnotenie finálového kola – meranie súčiastok – vykonali pracovníci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Súťaž je dotovaná cenami v hodnote takmer 35 000.- €, pričom súťažiaci dostali hotovostné výhry – za obsadenie prvého miesta 1 000.- €, druhého miesta 800.- € a tretieho miesta 600.- € v oboch disciplínach. Do 5. ročníka súťaže MSR v CNC sústružení a frézovaní sa prihlásilo 30 tímov zo 69 pozvaných škôl. Vo finále dostali možnosť vystúpiť 3 najlepší CNC sústružníci a 3 najlepší CNC frézari.

SPŠ v Snine reprezentovali v CNC frézovaní – študent štvrtého ročníka študijného odboru strojárstvo Marián Tišliar a učiteľ odborných predmetov Ing. Jozef Kováč. Obsadili výborné 2. miesto, čím si vylepšili o jeden stupienok minuloročnú pozíciu, a tým sa zaradila Stredná priemyselná škola medzi dve najlepšie slovenské stredné školy v CNC frézovaní.

Okrem finančnej odmeny získali pre školu softwér na programovanie CNC frézovačiek EMCO WinNC v riadiacom systéme Heidenhain TNC 640, čo prispeje k zvýšeniu úrovne odborného vzdelávania v škole. Súťažiacim srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a veríme, že aj v budúcnosti budú naši žiaci prezentovať svoje nadobudnuté odborné zručnosti s čo najlepšími výsledkami.

***

Ing. Jozef Kováč
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2019_cnc, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 17. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024