Majstrovstvá SR v CNC sústružení a frézovaní 2019

17. 05. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

SPŠ zo Sniny má striebro z Majstrovstiev SR v CNC obrábaní

Školstvo

Súťaž MSR v CNC sústružení a frézovaní je celoslovenská dvojkolová súťaž zručností v programovaní a výrobe súčiastok na CNC strojoch pre tímy, ktoré sú tvorené pedagógom a žiakom strednej školy. Kompetencie pre účasť v súťaži žiaci obvykle získavajú v 3. alebo vo 4. ročníku štúdia, učitelia priebežne. Pre prístup na kvalifikačné kolo musí žiak odovzdať organizátorom súťaže kontrolnú prácu. Úlohou v kvalifikačnom kole súťaže je napísať CNC program a simulovať výrobu súčiastky v 3D simulátore, podľa výkresovej dokumentácie v čase do 2 hodín. Úlohou vo finálovom kole súťaže je napísať program pre výrobu súčiastky priamo na CNC stroji, nastaviť CNC stroj a vyrobiť súčiastku v kvalite predpísanej výkresovým zadaním v čase do 4 hodín. Finále súťaže prebiehalo v Strednej odbornej škole v Košiciach – Šaci, Učňovská 5, v priestoroch školských dielní.

Hodnotenie finálového kola – meranie súčiastok – vykonali pracovníci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Súťaž je dotovaná cenami v hodnote takmer 35 000.- €, pričom súťažiaci dostali hotovostné výhry – za obsadenie prvého miesta 1 000.- €, druhého miesta 800.- € a tretieho miesta 600.- € v oboch disciplínach. Do 5. ročníka súťaže MSR v CNC sústružení a frézovaní sa prihlásilo 30 tímov zo 69 pozvaných škôl. Vo finále dostali možnosť vystúpiť 3 najlepší CNC sústružníci a 3 najlepší CNC frézari.

SPŠ v Snine reprezentovali v CNC frézovaní – študent štvrtého ročníka študijného odboru strojárstvo Marián Tišliar a učiteľ odborných predmetov Ing. Jozef Kováč. Obsadili výborné 2. miesto, čím si vylepšili o jeden stupienok minuloročnú pozíciu, a tým sa zaradila Stredná priemyselná škola medzi dve najlepšie slovenské stredné školy v CNC frézovaní.

Okrem finančnej odmeny získali pre školu softwér na programovanie CNC frézovačiek EMCO WinNC v riadiacom systéme Heidenhain TNC 640, čo prispeje k zvýšeniu úrovne odborného vzdelávania v škole. Súťažiacim srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a veríme, že aj v budúcnosti budú naši žiaci prezentovať svoje nadobudnuté odborné zručnosti s čo najlepšími výsledkami.

***

Ing. Jozef Kováč
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2019_cnc, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 17. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024