Lehota na vybavenie služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Publikované: 23. 3. 2023

Aktualizované: 23. 3. 2023