Kritické myslenie - téma, ktorá nás oslovila

13. 06. 2018 Nezařazené Školy informujú - archiv

Ondrej Gažovič, lektor kritického myslenia na SPŠ v Snine

Školstvo

Žiaci Strednej primyslenej školy v Snine sa stretli s Ondrejom Gažovičom, lektorom kritického myslenia, ktorý diskutoval so žiakmi a radil im, ako sa nestratiť v množstve informácií, ktoré priniesol internet a sociálne siete, ale aj bežný život.

Žiakom vysvetľoval, že informácie nie sú rovnocenné. Tak ako rozmýšľajú nad tým, aký smartfón alebo tenisky si kúpia, by mali rovnako uvažovať, aké médiá budú čítať a komu môžu dôverovať. Zároveň povedal, že v jadre kritického myslenia má byť „zdvorilá pochybnosť“. Zdvorilá – znamená, že by sme nemali pochybovať o všetkom, nikomu neveriť, ku všetkému byť kritický – v spoločnosti sú aj zdroje spoľahlivé a dôveryhodné.

Na záver stretnutia dal žiakom pár rád:

  • informácie nie sú rovnocenné,
  • fotky a videá môžu klamať,
  • je rozdiel medzi názorom a faktom,
  • názory môžu byť rôzne a je to OK,
  • je v poriadku povedať „neviem“ a „ mýlil som sa“.

Vyjadrenia žiakov k stretnutiu:

Stretnutie s pánom Gažovičom ma obohatilo o zaujímavé poznatky o kritickom myslení. Dozvedel som sa veľa nových informácií o tom, ako rozoznať fakt od názoru. Aké sú dôveryhodné zdroje, čomu môžeme veriť a čomu by sme zase veriť nemali. Zaujala ma jeho životná cesta, ako vymenil prácu v Nemecku a vydal sa na cestu vyučovať kritické myslenie. Táto diskusia bola poučná a informatívna. Podľa môjho názoru sú takéto diskusie pre mládež a samozrejme by som privítal viac takýchto diskusií. (Patrik Janočko, II. L, odbor technické lýceum, SPŠ Snina )

Na stretnutí sa diskutovalo o rôznych témach. Prvý bod diskusie bol, ako využiť kritické myslenie v živote, diskutovalo sa faktoch a názoroch. Následne sa prešlo k téme fotiek a videí na internete, sociálnych sieťach. Ohlas spolužiakov na túto diskusiu bol veľmi dobrý. (Marián Bundža, II. L, odbor technické lýceum, SPŠ Snina)

***

PhDr. Jarmila Kuriljuková
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2018_km, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=true, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

V Prešove 13. 6. 2018

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024