Krajskí poslanci zasadnú už v pondelok

8. 02. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Dôležité témy prerokujú už v pondelok poslanci Prešovského samosprávneho kraja na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí Zastupiteľstva. Zaoberať sa budú vyše 30 bodmi.
Zastupiteľstvo PSK

Poslanci krajského zastupiteľstva sa v pondelok 12. februára stretnú prvýkrát v tomto roku na svojom zasadnutí. Na programe majú 31 bodov, medzi inými úpravu rozpočtu i schválenie finančného príspevku vo výške takmer 95-tisíc eur pre päť subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území kraja.

Zaoberať sa budú tiež schválením vstupu do viacerých projektov, ale i schválením investičného zámeru „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa úsek Snina“, pričom predpokladaná celková cena s DPH by mala predstavovať 1,5 milióna eur.

Predmetom stretnutia bude i poskytnutie podpory projektu mesta Humenné v rámci Mesta kultúry 2024. Prešovský samosprávny kraj (PSK) poskytne mestu účelovú dotáciu 25-tisíc eur na vybudovanie nového kultúrno-komunitného centra.

Poslanci budú schvaľovať predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu, a to účelom výstavby novej telocvične Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Taktiež sa budú zaoberať schválením investičného zámeru – Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch v okrese Prešov, konkrétne vo Veľkom Šariši v rámci programu Plán obnovy a odolnosti SR.

Na programe bude i schvaľovanie prijatia úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu, a to za účelom odkanalizovania a ČOV z objektu SOŠ Lesnícka v Bijacoviach vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb vo výške viac ako 730-tisíc eur.

V Prešove 8. 2. 2024 | Oddelenie komunikácie

Aktualizované: 8. 2. 2024

Najčítanejšie správy

12. zasadnutie Komisie dopravy (16.4.2024)
12. 4. 2024
Dochádzka členov (12.03.2024)
12. 4. 2024
Múzeum v Rzeszowe  hostí diela Andyho Warhola
12. 4. 2024
Vďaka Interregu sa v PSK obnovia ďalšie turisticky exponované cesty
11. 4. 2024
Opatrovateľ/-ka - CSS Clementia, Ličartovce
11. 4. 2024
12. zasadnutie Z PSK (15.4.2024)
11. 4. 2024