Krajskí poslanci zasadnú už v pondelok

8. 02. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Dôležité témy prerokujú už v pondelok poslanci Prešovského samosprávneho kraja na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí Zastupiteľstva. Zaoberať sa budú vyše 30 bodmi.
Zastupiteľstvo PSK

Poslanci krajského zastupiteľstva sa v pondelok 12. februára stretnú prvýkrát v tomto roku na svojom zasadnutí. Na programe majú 31 bodov, medzi inými úpravu rozpočtu i schválenie finančného príspevku vo výške takmer 95-tisíc eur pre päť subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území kraja.

Zaoberať sa budú tiež schválením vstupu do viacerých projektov, ale i schválením investičného zámeru „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa úsek Snina“, pričom predpokladaná celková cena s DPH by mala predstavovať 1,5 milióna eur.

Predmetom stretnutia bude i poskytnutie podpory projektu mesta Humenné v rámci Mesta kultúry 2024. Prešovský samosprávny kraj (PSK) poskytne mestu účelovú dotáciu 25-tisíc eur na vybudovanie nového kultúrno-komunitného centra.

Poslanci budú schvaľovať predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu, a to účelom výstavby novej telocvične Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Taktiež sa budú zaoberať schválením investičného zámeru – Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch v okrese Prešov, konkrétne vo Veľkom Šariši v rámci programu Plán obnovy a odolnosti SR.

Na programe bude i schvaľovanie prijatia úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu, a to za účelom odkanalizovania a ČOV z objektu SOŠ Lesnícka v Bijacoviach vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb vo výške viac ako 730-tisíc eur.

V Prešove 8. 2. 2024 | Oddelenie komunikácie

Aktualizované: 8. 2. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024