Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia

Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 17. zasadnutí v kolumbijskej Cartagene v dňoch 6. – 11. decembra 1993 rozhodol o zápise Spišského hradu a pamiatok okolia do Zoznamu svetového dedičstva.

Na 33. zasadnutí v španielskej Seville dňa 28. júna 2009 rozhodol o zapísaní Levoče do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako rozšírení lokality Spišský hrad a pamiatky okolia pod názvom Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia.  

zdroj: MK SR (http://www.culture.gov.sk/zahranicna-spolupraca-/unesco)

Historické jadro Levoče (2009)

Historické jadro Levoče bolo založené v 13. a 14. storočí v rámci opevnenia. Väčšina lokality je zachovaná a obsahuje kostol sv. Jakuba zo 14. storočia s desiatimi oltármi z 15. a 16. storočia a pozoruhodnou zbierkou polychrómnych prác v neskorogotickom štýle. Oltár vysoký 18,6 metra, ktorý postavil okolo r. 1510 Majster Pavol, je najvyšším dreveným gotickým oltárom na svete.

Levoča námestie FOTO: Jano Štovka


Spišský hrad a pamiatky jeho okolia (1993)

Historickou dominantou Spiša je komplex tvorený Spišským hradom, Spišskou Kapitulou a Spišským Podhradím. Spišský hrad je svojou rozlohou viac ako 4 hektáre považovaný za jeden z najväčších hradov v strednej Európe. „Slovenský Vatikán“, Spišská Kapitula bola európskou raritou, keďže bola výlučne kňazskou osadou, neskôr sídlom spišského prepoštstva a od roku 1776 Spišského biskupstva. Komplex dopĺňa v neďalekej Žehre stojaci Kostol sv. Ducha s unikátnymi freskami z 13. storočia.

Spišský hrad FOTO: Jano Štovka

Publikované: 8. 4. 2010

Aktualizované: 13. 2. 2024