KAŠTIELE

Kaštiele na území PSK

Kaštiele v ktorých sú expozície pre verejnosť:

Červený Kláštor

Areál kláštora kartuziánov, neskôr kamaldulov sa nachádza v obci Červený Kláštor. V objektoch kláštora je dnes múzeum, turistická ubytovňa a reštaurácia. Zaujímavá je najmä lekárenská expozícia v domčeku frátra Cypriána, národopisné exponáty, odevy mníchov, ľudový folklór. Súčasťou expozície je aj kostol kláštora s pôvodným zariadením.

Fričovce kaštieľ

Renesančný kaštieľ z rokov 1623-1630 je obdĺžnikového pôdorysu, trojtraktový s priľahlým udržiavaným parkom. V kaštieli je hotel, na prízemí funguje reštaurácia pre návštevníkov.

web: www.kastielfricovce.sk

Hanušovce

Renesančno-barokový kaštieľ z prelomu 17. a 18. stor. V súčasnosti je sídlom Vlastivedného múzea s cennou národopisnou a prírodovedeckou expozíciou so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou.

Kaštieľ v Humennom

Je prastarou dominantou mesta Humenné. Nachádza sa v blízkosti námestia a skanzenu. Kaštieľ sa prvý raz spomína roku 1449 a neskôr sa spája s osudom rodiny Drugethovcov, ktorí vytvorili v tejto lokalite sídlo veľkého feudálneho panstva. Monumentálny štvorkrídlový kaštieľ s nárožnými vežami vybudovali v renesancii prestavbou starého vodného hradu. Je v ňom umiestnené vlastivedné múzeum so stálou expozíciou.

web Kaštieľa v Humennom

Klobušického palác v Prešove

Postavený barónom Klobušickým v 18. storočí. Palác na Hlavnej ulici bol v roku 2008 prestavaný pre účely Krajského súdu. Počas prestavby bola uskutočnená rekonštrukcia obzvlášť bohatého štukového priečelia.

Markušovský kaštieľ

Nachádza sa v tesnej blízkosti Prešovského kraja. Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1643 bol neskôr prestavaný v rokokovom slohu. Nachádza sa v ňom múzeum historického nábytku (od obdobia renesancie, cez obdobie baroka, rokoka, klasicizmu, empíru a biedermeiera do fázy neoštýlov a historizmov až po ukážky interiérového zariadenia v 20. stor.). Je zasadený do francúzskeho parku, ktorého ozdobou je rokokový letohrádok Dardanely. Dnes je v letohrádku Dardanely expozícia klávesových hudobných nástrojov ako jediná na Slovensku a pravidelne sa tu konajú klavírne koncerty. Vystúpenie hudobníkov je možné si objednať aj súkromne. http://www.kastielmarkusovce.estranky.sk/

Rákocziho palác v Prešove

Krásna renesančná stavba na Hlavnej ulici bola ukončená v 17. storočí. Nie náhodou bola považovaná za vtedajšiu najkrajšiu stavbu Horného Uhorska. Konali sa tu vážne politické stretnutia Juraja Rákocziho s cisárom Ferdinandom a František II. Rákoczi si z tohto paláca urobil rezidenciu počas protihabsburských povstaní. V paláci dnes sídli Krajského múzeum.

web: http://www.muzeumpresov.sk/

Kaštiel‘ Strážky

Patrí medzi významné pamiatky Spiša a spolu s neskorogotickým kostolom sv. Anny a goticko-renesančnou zvonicou tvoria jednotný architektonicko-urbanistický komplex. Renesančný kaštieľ tu vybudoval Gregor Horváth-Stansith. Viaceré expozície prezentujú zbierku historického nábytku a interiérových doplnkov z obdobia 17.-19. storočia na Slovensku. Osobitnú expozíciu tvorí historická knižnica, ktorá zoznámi návštevníkov s dejinami obce i kaštieľa a s vývojom rodov, ktorým kaštieľ v minulosti patril. Významnú expozíciu v kaštieli tvoria obrazy Ladislava Mednyánszkeho. Pri kaštieli je udržiavaný anglický park.

Slovenská národná galéria – kaštieľ Strážky
Medňanského 25
059 01 Spišská Belá
tel.: 052/4581152 alebo 052/4581312
mail: strazky@sng.sk
web: http://www.sng.sk/?loc=3&id=0

Kaštieľ a hrad v Stropkove

Hrad sa prvý krát spomína v roku 1408. Okolo roku 1600 prebudovali hradný palác na reprezentačné renesančné sídlo tvoriace jadro dnešného kaštieľa. Z hradu sa obnovila len časť základov. V kaštieli dnes sídli reštaurácia.

Publikované: 13. 2. 2024

Aktualizované: 13. 2. 2024