Hrady na území PSK

Expozície pre verejnosť

Zachovalé hrady, v ktorých sú expozície pre verejnosť:

Kežmarský hrad

Neskorogotický a neskôr renesančne prestavaný, pochádza zo 14.-15. storočia. Pôvodne mal dvojité hradby s vodnou priekopou, dodnes sa zachovalo vnútorné opevnenie so systémom bášt a so vstupnou vežou, severné krídlo a západné vnútorné krídlo. Hrad je udržiavaný a sprístupnený verejnosti s expozíciami a muzeálnymi zbierkami.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
Tel.: 052/452 26 19
web: http://www.kezmarok.com/

Ľuboviansky hrad:

Hrad postavili v severnej pohraničnej oblasti Uhorska v údolí Popradu v druhej polovici 13. storočia na ochranu dôležitej obchodnej cesty vedúcej do Poľska. Nachádza sa tu historická expozícia, expozícia dobového nábytku a kostýmov, zbraní a zbierka rodu Zamoyských. Na gotickej veži (nebojsa) je na šiestom poschodí rozhľadňa s 360° výhľadom na celé okolie hradu. Pod hradom je situovaný historický vojenský tábor a skanzen ľudovej architektúry. Pri vstupnej bráne do vojenského tábora stojí funkčná kópia stredovekého katapultu s dostrelom do 100 m.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/432 24 22 , 052/432 23 02
Mail: muzeum@sl.sinet.sk
web: http://www.muzeumsl.sk/

MARMON, s. r. o. – Stredoveký vojenský tábor

Mestská agentúra cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Námestie sv. Mikuláša 21
064 01 Stará Ľubovňa
Tel. /Fax.:052/432 17 13
web: http://www.marmon.sk/

Spišský hrad:

Jedna z Máloktorá krajina sa môže pochváliť takým množstvom hradov a zámkov ako Slovensko. Slovensko bolo pre svoje bohatstvo i strategickú polohu viac ako tisíc rokov dejiskom veľkých mocenských konfliktov. Výstavbu kamenných hradov podnietil tatársky vpád v roku 1241. V priebehu 13. storočia vznikla väčšina hradov na území Slovenska, nachádza sa tu 425 kaštieľov, 180 hradov a zámkov spolu s hradnými ruinami. Hrady na Slovensku sú svedkami dávneho osídlenia nášho územia, boli stavané väčšinou na strategických a neprístupných miestach, aby odolali nepriateľským útokom. Zámky sú upravené hrady, ktoré stratili svoje obranné funkcie a boli prebudované na pohodlné a reprezentatívne sídla. Kaštiele slúžili ako pohodlné a honosné sídla pre bohatú šľachtu. Boli stavané voľne na rovine uprostred prírody a ich súčasťou boli nádherné parky alebo záhrady.

Jedna z najcennejších pamiatok Spiša leží na hranici Prešovského a Košického kraja. V roku 1993 bol hrad zapísaný spolu s okolím do zoznamu Svetového kultúrneho prírodného dedičstva UNESCO. Prvý písomný doklad o hrade je z roku 1209. Svojou rozlohou prevyšujúcou štyri hektáre sa považuje za jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európy. Nachádza sa v nadmorskej výške 634 m na vápencovej skale prevyšujúcej okolitý terén o 200 m. Najstaršou časťou hradu je centrálna obytná veža. Na hrade sú pre verejnosť počas sezóny sprístupnené viaceré objekty. V máji 2008 vytvoril austrálsky sochár Andrew Rogers pod hradom krajinnú sochu (geoglyf) veľkých rozmerov (100×100 m) zo spišského travertínu, predstavujúci miestny dávnoveký symbol koňa z keltskej mince.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM – SPIŠSKÉ MÚZEUM V LEVOČI
Námestie Majstra Pavla č. 40
Levoča
Tel: 053/454 13 36 – hrad
Mail: muzeumle@levonet.sk, muzeumle@isternet.sk
web: http://www.spisskyhrad.com/

Kežmarský hrad:

Neskorogotický a neskôr renesančne prestavaný, pochádza zo 14.-15. storočia. Pôvodne mal dvojité hradby s vodnou priekopou, dodnes sa zachovalo vnútorné opevnenie so systémom bášt a so vstupnou vežou, severné krídlo a západné vnútorné krídlo. Hrad je udržiavaný a sprístupnený verejnosti s expozíciami a muzeálnymi zbierkami.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
Tel.: 052/452 26 19
web: http://www.kezmarok.com/

Zrúcaniny hradov

Dnes stoja zvyšky hradov ako symbol zašlých čias, okrášľujú údolia a vrchy Slovenska. Pre svoju tajomnosť sú ruiny hradov cieľom turistických výletov. V hradoch, ktoré vydržali kompletné dodnes, sú múzeá s bohatými zbierkami a návštevníkovi poskytnú mnoho informácií o živote v stredoveku.

Hrad Brekov:

Zrúcaniny hradu ležia na pomerne strmom severnom výbežku Klokočín 338 m nad riekou Laborec v Ondavskej vrchovine. Gotický hrad vznikol v 13. storočí, zničený bol v 17. storočí. Z hradu dnes ostali zachované múry do výšky až troch podlaží.

Čičavský hrad (hrad Čičava):

Zrúcaniny hradu stoja neďaleko Vranova na lesnatom návrší (225m). Prvá písomná zmienka o Čičave pochádza z roku 1270. Dodnes sa zachovalo niekoľko múrov so zvyškami omietok a architektonickými detailmi okenných a dverových otvorov. Na hrad vedú prístupové chodníky z parkoviska pod hradom.

Holumnický hrad:

Zrúcanina zámku na vyvýšenine v obci Holumnica. Bol postavený pravdepodobne na prelome 15. a 16. storočia a išlo o opevnenú goticko-renesančnú blokovú obytnú stavbu. Na čelnej stene je ešte možné vidieť stopy po pavlači, z interiérovej strany sú zreteľné niky. Na múroch sú zachované omietky.

Kapušiansky hrad:

Na mieste starého slovanského hradiska postavili v 13. storočí hrad, ktorý mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever do Bardejova. Zachovalá zrúcanina hradu je situovaná na skalnom výbežku vrchu Zámčisko (494m) nad obcou Kapušany. Dodnes stoja jeho vysoké kamenné múry. Na niektorých sú viditeľné zvyšky omietok, inde sa čiastočne zachovali kamenné ostenia okien, strieľní, portálov.

Hrad Plaveč:

Hrad Plaveč je jeden z hradov Plaveč-Ľubovňa-Niedzica-Oravský hrad, ktoré strážili severnú hranicu Uhorska. Zrúcaninu hradu je vidieť pri ceste v obci Plaveč. Hrad bol postavený v 1. polovici 13. stor. Zachovalo sa už len niekoľko múrov v bývalej obytnej časti a polkruhové ukončenie paláca s veľkými okennými otvormi.

Šarišský hrad:

Hrad postavili na skalnatom brale na ochranu dôležitej obchodnej cesty vedúcej do Poľska. Jadro hradu pochádza z 13.storočia a opevnenie niekdajšieho predhradia zo 16.storočia. Z hradu dodnes stojí kamenné obvodové murivo jednotlivých objektov (veže, bašty, palác a opevnenie), miestami so zachovanými otvormi bývalých okien a vstupov. Na niektorých sa zachovala renesančná omietka. Na hrad sa dá vyjsť aj bicyklami po peknej lesnej ceste.

Zborov hrad:

Zrúcanina hradu nazývaného aj Makovica, leží nad rómskou osadou na zalesnenom kopci južne od obce Zborov. Z rozsiahleho, pôvodne stredovekého, renesančne prestaveného hradu sa zachovali múry, niektoré len v základoch, iné sa zachovali do značnej výšky, miestami so zachovanými strieľňami, nárožným kvádrovaním, otvormi okien a dvier.

Ruiny hradov:

Bodoň hrádok:

Stopy po tomto hrádku sú na zalesnenom vrchu Bodoň severne od obce Tuhrina, ktorá sa nachádza juhovýchodne od Prešova, na západných svahoch Slanských vrchov.

Hanigovce hrad:

Ruiny hradu ležia na strmom kopci na severovýchod od obce Hanigovce, na úpätí Čerchovského pohoria. Výstavba kamenného hradu začala v roku 1341. Hrad je zarastený, ale opevnenie sa niekde zachovalo aj do výšky 2-3m.

Jasenov hrad:

Zrúcanina hradu (392m n.m.) je zhruba 4km od Humenného. Hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13. storočí. Zo stredovekého hradu sa zachovali predovšetkým murivá paláca a šijovej veže a v interiéri objektu nepatrné zvyšky renesančných klenieb. V dnešnej dobe je hrad veľmi zarastený.

Lipovce hrad:

Nepatrné zvyšky hradu sa nachádzajú neďaleko obce Lipovce na vápencovom brale zvanom Zámčisko, pod ktorým preteká Lačnovský potok. Hradný komplex je situovaný na úzkom jazykovitom ukončení kopca. Kamenná valcová veža v severnej časti hradu je zachovaná do výšky cca 1,5 poschodia.

Medzianky hrádok:

Základy zaniknutého stredovekého hrádku sa nachádzajú na vyvýšenom skalnom výbežku cca 140m nad obcou Medzianky. Hrad mohol byť postavený niekedy koncom 12. storočia. Hrádok je po výskume zakonzervovaný tak, že je zreteľne odčítateľný jeho pôdorys v teréne.

Šebeš hrad:

Nad obcou Podhradík, ktorej názov pripomína lokalitu hrádku sa nachádzajú zarastené skalné málo výrazné zvyšky hradu. Hrad bol vystavaný v rokoch 1307-1315 a zanikol v roku 1550.

Zbojnícky hrad:

Zvyšky nepatrných zrúcanín sa nachádzajú nad obcou Ruská Nová Ves, na strmom mieste zvanom Zámok (661m). Údajne bol postavený už v 9.storočí na obranu soľných prameňov v Solivare. K zániku hradu došlo z rozhodnutia uhorského snemu v roku 1715, podľa ktorého sa museli niektoré hrady zbúrať, aby sa nestali hniezdom protihabsburského povstania. Z hradu zostali už len rozváľané zvyšky múrov, ktoré sú častým cieľom turistov z Prešova.

Publikované: 13. 2. 2024

Aktualizované: 13. 2. 2024