Kontrola

Materiály a dokumenty Útvaru hlavného kontrolóra PSK

Na tejto stránke nájdete materiály Útvaru hlavného kontrolóra PSK predkladané do Zastupiteľstva PSK podľa jednotlivých rokov a legislatívne záväzne dokumenty na úseku ÚHK.

Správy a dokumenty za jednotlivé roky

Legislatívne dokumenty

Organizačný poriadok Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja (PDF, 566 kB)

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji

Zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 23. 8. 2016

Aktualizované: 7. 3. 2023