Kontakt

Odbor majetku a investícií PSK 

e-mail:  majetok@psk.sk 

Adresa: 

Odbor majetku a investícií
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Zamestnanci odboru

Načítavanie obsahu…

Publikované: 7. 9. 2023

Aktualizované: 3. 1. 2024