Konferencia YTONG DIALÓG „AKO STAVAŤ PO ROKU 2020“

24. 10. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Ocenenie pre žiaka SPŠ stavebnej v Prešove počas konferencie YTONG DIALÓG „AKO STAVAŤ PO ROKU 2020“

Školstvo

Cieľom konferencie bolo posilniť praktickú zložku odborného vzdelávania – zvýšiť aktivitu a záujem žiakov získavať nové vedomosti  v oblasti navrhovania stavieb v stavebnom systéme Ytong a motivovať žiakov k účasti na stredoškolskej súťaži Ytong.

Hlavnou témou konferencie bol spôsob navrhovania praktických a funkčných riešení energeticky hospodárnej budovy s ohľadom na ekologické hľadiská.

Špecialisti na energetickú náročnosť budov a spolutvorcovia noriem rozoberali problematiku, ako sa mení prístup k navrhovaniu budov po 2020, akým zásadným spôsobom sa požiadavka na stavanie takmer nulových budov premietne do návrhov a posudzovania budov a akou mierou sa na hodnotení budov budú podieľať technické zariadenia. 

Cieľovou skupinou konferencie boli projektanti, no zástupcovia firmy už tradične pozývajú aj nás – učiteľov a žiakov SPŠ stavebnej v Prešove.

Na konferencii poďakovali našim žiakom za zapojenie do Stredoškolskej súťaže YTONG a odmenili prítomného žiaka IV. A triedy Richarda Matkobiša – víťaza regionálneho kola Východné Slovensko za 1. miesto v roku 2018/2019.

Získané vedomosti využijeme pri tvorbe súťažných aj maturitných projektov stavebných objektov v stavebnom systéme YTONG, ktoré opäť zapojíme do stredoškolskej súťaže YTONG.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2019_ytong, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 24. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024