Konferencia YTONG DIALÓG „AKO STAVAŤ PO ROKU 2020“

24. 10. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Ocenenie pre žiaka SPŠ stavebnej v Prešove počas konferencie YTONG DIALÓG „AKO STAVAŤ PO ROKU 2020“

Školstvo

Cieľom konferencie bolo posilniť praktickú zložku odborného vzdelávania – zvýšiť aktivitu a záujem žiakov získavať nové vedomosti  v oblasti navrhovania stavieb v stavebnom systéme Ytong a motivovať žiakov k účasti na stredoškolskej súťaži Ytong.

Hlavnou témou konferencie bol spôsob navrhovania praktických a funkčných riešení energeticky hospodárnej budovy s ohľadom na ekologické hľadiská.

Špecialisti na energetickú náročnosť budov a spolutvorcovia noriem rozoberali problematiku, ako sa mení prístup k navrhovaniu budov po 2020, akým zásadným spôsobom sa požiadavka na stavanie takmer nulových budov premietne do návrhov a posudzovania budov a akou mierou sa na hodnotení budov budú podieľať technické zariadenia. 

Cieľovou skupinou konferencie boli projektanti, no zástupcovia firmy už tradične pozývajú aj nás – učiteľov a žiakov SPŠ stavebnej v Prešove.

Na konferencii poďakovali našim žiakom za zapojenie do Stredoškolskej súťaže YTONG a odmenili prítomného žiaka IV. A triedy Richarda Matkobiša – víťaza regionálneho kola Východné Slovensko za 1. miesto v roku 2018/2019.

Získané vedomosti využijeme pri tvorbe súťažných aj maturitných projektov stavebných objektov v stavebnom systéme YTONG, ktoré opäť zapojíme do stredoškolskej súťaže YTONG.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2019_ytong, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 24. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024