Kompetencie a činnosť odboru

Odbor majetku a investícií – kompetencie

Odbor majetku a investícií Prešovského samosprávneho kraja koordinuje výkon územnej samosprávy v oblastiach:

  • investícií
  • správy budov
  • majetku
  • verejného obstarávania

Náplň kompetencií a činností odboru majetku a investícií vyplýva z legislatívneho rámca viacerých zákonov a právnych predpisov.

Kompetencie a činnosti

V rámci svojich kompetencií vykonáva odbor majetku a investícií tieto činnosti:

Publikované: 7. 9. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023