KOCR Severovýchod Slovenska reprezentuje nové destinačné logo

11. 04. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska prichádza pred letnou sezónou s novým logom. Nové destinačné logo vystihuje jedinečnosť územia a spoluprácu aktérov cestovného ruchu. Dopĺňa ho claim Kraj unikátov.

KOCR Severovýchod Slovenska sa zaoberá destinačným marketingom a rozvojom cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Organizácia bola založená v závere roka 2012 v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu.

Vizuálna identita je dôležitým prvkom, ktorý reprezentuje naše aktivity a samotný región. Pôvodné logo z r. 2012 už nespĺňalo potreby dnešnej doby, preto prešlo redizajnom. Okrem vizuálnej zmeny pribudol dôležitý prvok, ktorým je prívlastok Kraj unikátov. S týmto sloganom budú spojené viaceré marketingové aktivity cielené na zvýšenie povedomia o atraktivitách kraja a podporu zvýšenia jeho návštevnosti,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska, Martin Janoško.

Kľúčovými prvkami loga sú hory, z ktorých vychádzajú lúče. Logo dopĺňa claim „Kraj unikátov,“ ktorý zahŕňa bohaté spektrum unikátnych miest, ktoré Prešovský kraj ponúka. Vyšší vrch z dvojice hôr predstavuje dominantu kraja Vysoké Tatry, nižší vrch reprezentuje ďalšie pohoria Prešovského kraja. Osem lúčov symbolizuje osem členov KOCR – Prešovský samosprávny kraj a sedem oblastných organizácií, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch kraja (OOCR Región Vysoké Tatry, OOCR Vysoké Tatry – Podhorie, OOCR Severný Spiš – Pieniny, OOCR Tatry Spiš Pieniny, OOCR Región Šariš, OOCR Šariš – Bardejov a OOCR Horný Zemplín). Vzhľadom na to, že ide o severovýchodné Slovensko, bol dizajn loga zalomený severovýchodným smerom.

Rozhodnutie o výbere farieb úzko súvisí s celou logikou a chápaním loga. Farebnosť je inšpirovaná erbom Prešovského samosprávneho kraja a opäť prívlastkom „kraj unikátov,“ ktorý vyvoláva dojem farebnosti a rozmanitosti. Tieto aspekty dopĺňa fungujúca psychológia farieb, jednotlivé farby si spájame s rôznymi objektmi a emóciami. Zelené lúče symbolizujú prírodu, žlté bohatstvo pamiatok, červené kultúru a modrá farba sa spája s relaxom (vrátane športu a voľnočasových aktivít). Zelená, modrá, žltá a červená sú zároveň farbami turistického značenia.

Naše logo nájde verejnosť od marketingových kampaní cez reklamné videá, propagačné materiály v infocentrách, na veľtrhoch cestovného ruchu, prezentačných podujatiach, odkazujú naň projekty, ktoré realizujeme v oblasti infraštruktúry vrátane cykloznačenia až po plagáty podporených podujatí a produkty cestovného ruchu. V lete celú rozmanitosť kraja predstavíme prostredníctvom unikátov, ktoré ponúka. Verejnosť sa môže tešiť na tipy na výlety aj na zážitkové produkty cestovného ruchu pre rôzne vekové a záujmové skupiny,“ doplnil Janoško.

Organizácia tiež pripravuje aktualizáciu a nové funkcionality destinačného webu www.severovychod.sk

Autor: Barbora Čechová médiá/KOCR Severovýchod Slovenska

V Prešove 11. 4. 2024

Aktualizované: 11. 4. 2024

Najčítanejšie správy

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Centra podpory PSK
15. 7. 2024
Novinky v nákupe cestovného zrýchlia cestovanie na východe Slovenska
15. 7. 2024
Učiteľ/ka fyziky a chémie, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Učiteľ/ka anglického jazyka, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Kraj pokračuje v rekonštrukciách ciest i mostov
11. 7. 2024
Učiteľ/ka matematiky, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
11. 7. 2024