II. ročník celoštátnej súťaže „Garden Semmerlock“

12. 05. 2020 Nezařazené Školy informujú - archiv

1. miesto pre SPŠ stavebnú v Prešove v 2. ročníku celoštátnej súťaže „Garden Semmerlock“.

Školstvo

Výhercom “Garden Semmelrock” v kategórii Zadanie č. 1 Rodinný dom sa stal náš žiak Marek Bajcura z III. B triedy. Svojim návrhom záhrady a okolia rodinného domu zvíťazil v celoslovenskej konkurencii. Blahoželáme a srdečne ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy.

Do celoštátnej súťaže v 4. kategóriách sa v rámci Slovenska prihlásilo 15 škôl, ktoré spolu doslali 108 súťažných projektov.

Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom III. A, B (pst) a dvom žiakom zo IV. A, ktorí sa v mesiacoch december 2019 až február 2020 zapojili do celoštátnej stredoškolskej súťaže „GARDEN SEMMERLOCK“ od spoločnosti Semmelrock Stein+Design.

Z našej školy sme odoslali 18 súťažných projektov v štyroch kategóriách:

  • Zadanie č. 1:   Rodinný dom
  • Zadanie č. 2:   Horská chata
  • Zadanie č. 3:   Suché kamenné jazierko
  • Zadanie č. 4:   Študovňa v prírode

Projekty naši žiaci vypracovali s vlastnou dávkou kreativity podľa požiadaviek vyhlasovateľa súťaže na „kvalitatívnej úrovni“, ako sa vyjadrili hodnotitelia súťaže.

Projekty boli vypracované v CAD programe Nemetschek – Allplan 2018 3D modelovaním rodinného domu a okolia záhrady s využitím prvkov a priradzovaním povrchov spoločnosti Semmelrock Stein+Design.

Za účasť žiakov školy s požadovaným minimálnym množstvom projektov 12 vo všetkých štyroch kategóriách sme pre našu školu získali finančnú odmenu 800 eur. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim žiakom III. A, B a IV.A, ktorí pod vedením Ing. Svetlany Filipovej sa zapojili do súťaže a tým sa zaslúžili o získanie finančnej odmeny pre našu školu. Víťaznú prácu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2020_semelrok, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 12. 5. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024