II. ročník celoštátnej súťaže „Garden Semmerlock“

12. 05. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

1. miesto pre SPŠ stavebnú v Prešove v 2. ročníku celoštátnej súťaže „Garden Semmerlock“.

Školstvo

Výhercom “Garden Semmelrock” v kategórii Zadanie č. 1 Rodinný dom sa stal náš žiak Marek Bajcura z III. B triedy. Svojim návrhom záhrady a okolia rodinného domu zvíťazil v celoslovenskej konkurencii. Blahoželáme a srdečne ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy.

Do celoštátnej súťaže v 4. kategóriách sa v rámci Slovenska prihlásilo 15 škôl, ktoré spolu doslali 108 súťažných projektov.

Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom III. A, B (pst) a dvom žiakom zo IV. A, ktorí sa v mesiacoch december 2019 až február 2020 zapojili do celoštátnej stredoškolskej súťaže „GARDEN SEMMERLOCK“ od spoločnosti Semmelrock Stein+Design.

Z našej školy sme odoslali 18 súťažných projektov v štyroch kategóriách:

  • Zadanie č. 1:   Rodinný dom
  • Zadanie č. 2:   Horská chata
  • Zadanie č. 3:   Suché kamenné jazierko
  • Zadanie č. 4:   Študovňa v prírode

Projekty naši žiaci vypracovali s vlastnou dávkou kreativity podľa požiadaviek vyhlasovateľa súťaže na „kvalitatívnej úrovni“, ako sa vyjadrili hodnotitelia súťaže.

Projekty boli vypracované v CAD programe Nemetschek – Allplan 2018 3D modelovaním rodinného domu a okolia záhrady s využitím prvkov a priradzovaním povrchov spoločnosti Semmelrock Stein+Design.

Za účasť žiakov školy s požadovaným minimálnym množstvom projektov 12 vo všetkých štyroch kategóriách sme pre našu školu získali finančnú odmenu 800 eur. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim žiakom III. A, B a IV.A, ktorí pod vedením Ing. Svetlany Filipovej sa zapojili do súťaže a tým sa zaslúžili o získanie finančnej odmeny pre našu školu. Víťaznú prácu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2020_semelrok, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 12. 5. 2020

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024