Hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2012

Oznam

V zmysle ust. § 23 ods. 1 písm. t) zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný zaslať každoročne evidenciu o vydaní liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky II. skupiny farmaceutovi samosprávneho kraja.

Ročné hlásenie o vydaní liekov, ktoré obsahujú omamné látky II. skupiny a psychotropné látky II. skupiny za rok 2012 je potrebné zaslať mailom na samosprávny kraj vo forme tabuľky uverejnenej vo formáte XLS, ktorá bola navrhnutá Ministerstvo zdravotníctva SR.

Hlásenie je potrebné zaslať elektronicky na mailovú adresu:  andrea.harasztova(at)vucpo.sk najneskôr do 31. 1.  2013.
(Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom“@“ (zavináč).) 

Publikované: 20. 4. 2023

Aktualizované: 20. 4. 2023