Historický úspech žiačky SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci

27. 11. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Pamätný list svätého Gorazda

Školstvo

Už viac ako 20 rokov pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva ministerstvo školstva Pamätné listy sv. Gorazda – najvyššie rezortné ocenenie pre slovenských žiakov a študentov  základných, stredných a vysokých škôl.

Zlatí medailisti z domácich aj medzinárodných predmetových olympiád i majstrovstiev Európy a sveta vo viacerých športoch, ako aj ďalších súťaží si toto ocenenie prevzali dňa 22.11.2019 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, ktorá sa vo svojom príhovore taktiež poďakovala školám, pedagógom, rodičom i trénerom za to, že vytvorili oceneným mladým ľuďom vhodné podmienky, aby mohli dosahovať také vynikajúce výsledky.

Spolu bolo tento rok ocenených tridsať úspešných reprezentantov Slovenska v oblasti vedy, športu i umenia. A práve preto sme hrdí na našu žiačku Máriu Danielovú, ktorá toto ocenenie dostala v jubilejnom roku – 30 rokov od nežnej revolúcie. Je to mimoriadny úspech  pre SOŠ hotelovú v Hornom Smokovci, ale aj jej pedagógov, kde Mária navštevuje  IV. ročník hotelovej triedy. Ocenenie jej bolo udelené za dosiahnutie vynikajúcich študijných a športových výsledkov a úspešnú reprezentáciu školy v behu na lyžiach, pričom Mária v behu na lyžiach už reprezentuje aj Slovensko za čo patrí poďakovanie aj jej trénerovi Stanislavovi Holienčíkovi. Máriu na ocenenie navrhla jej triedna učiteľka Mgr. Darina Jatiová a nakoľko Mária bola na sústredení v Taliansku, prevziať ocenenie bola  jej triedna učiteľka. Na pôde našej školy odovzdal ocenenie Márii riaditeľ školy PaedDr. Pavol Hudaček v prítomnosti jej trénera Stanislava Holienčíka.

Tešíme sa z dosiahnutého úspechu a Márii srdečne blahoželáme !

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/ha_kezmarok/2019_gorazd, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 27. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024