Heilova Lea

Prešovský župan rokoval s ministrom Druckerom o situácii v zdravotníctve

Integrovaným centrám majú pomôcť eurofondy

Predseda PSK Milan Majerský sa v utorok 13. februára stretol s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom, aby diskutovali o aktuálnych otázkach i problémoch poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne. Stretnutie inicioval rezort zdravotníctva, ktorý podobné rokovania má naplánované vo všetkých vyšších územných celkoch.

Pracovného rokovania sa na pôde krajskej samosprávy zúčastnili odborné tímy z ministerstva i vyššieho územného celku. V Prešove sa hovorilo o témach spoločných pre rezort v rámci Slovenska, ale aj špecifických problémoch kraja. Prezentované boli zmeny v Lekárskej službe prvej pomoci, ktorá sa transformuje na Ambulantnú pohotovostnú službu, problematika oddlžovania nemocníc, ktorá sa v kraji prioritne týka Fakultnej nemocnice v Prešove, ako aj zdravotníckych zariadení v Bardejove, Tatranskej Lomnici a Levoči. Rezonovala tiež otázka nedostatku lekárov a rezidentského programu, ktorý má priniesť do zdravotníctva nových a hlavne mladých medikov.

„Našli sme priestor pre lepšie fungovanie zdravotnej starostlivosti v rámci kraja, ktoré sa priamo dotýkajú obyvateľstva,“ konštatoval po vyše dvojhodinovej diskusii minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Osobitne zdôraznil možnosti čerpania prostriedkov na investície v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktoré smerujú do regiónov, prioritne do ambulantného sektora. Ide o to, aby menšie zdravotné strediská, kde je nedostatok lekárov alebo sú schátrané, mohli byť obnovené a pripravené na fungovanie tzv. integrovaných centier so všeobecným lekárom pre dospelých, lekárom pre deti a dorast a jedným miestom pre špecialistu. Je to taký ucelený program pre regióny,“ uviedol T. Drucker. Ako dodal, výzvy budú vypísané už v apríli tohto roku, oprávnenými žiadateľmi budú práve obce, mestá a vyššie územné celky.

„Nový program čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov pre tzv. centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti sa bude v našom kraji týkať viacerých obcí, kde budú sústredení lekári a budú poskytovať služby pre menšie priľahlé obce. Ich obyvatelia tak už nebudú musieť cestovať za zdravotnou starostlivosťou do väčších a vzdialenejších miest,“ zhodnotil pripravovanú grantovú schému predseda PSK Milan Majerský. Ten ocenil, že ministerstvo pôvodne plánované spádové oblasti pre tzv. integrované centrá v kraji rozšíril zo 17 potenciálnych bodov na optimálnych 24, keďže kraj je excentricky rozdelený.

Záver stretnutia patril aj riešeniu nedávnej situácie v Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku, kde sa práve po intervencii PSK a ministerstva podarilo minimálne do konca roka zachovať pôrodnicu. „Som rád, že aj ministerstvo vníma dôležitosť postavenia tejto nemocnice z hľadiska dostupnosti. Pokiaľ sa zvýši počet pôrodov, a ten potenciál tam je a nárast je už viditeľný, veríme, že bude garantované zachovanie tohto oddelenia nielen na jeden rok. Verím, že sme na dobrej ceste,“ dodal M. Majerský.

***

V Prešove 13. februára 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

formát PDF Zoznam ocenených – PDF (112,4 kB)

Fotogaléria

 

Publikované: 9. 7. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023