Finančná gramotnosť na Strednej priemyselnej školy v Snine

31. 10. 2018 Nezařazené Školy informujú - archiv

Rozumieme svojim financiám?

Školstvo

 

Finančná gramotnosť – slovné spojenie, ktorému všetci rozumieme. Alebo aspoň si myslíme, že mu rozumieme. Ale ako je to v bežnom živote? Rozumieme svojim financiám? Naozaj robíme správne finančné rozhodnutia? Cieľom nie je iba konštatovanie „viem, čo je finančná gramotnosť“, ale aj aktívne podieľanie sa na jej zvyšovaní a aktívne využívanie v praxi.

V rámci Mesiaca finančnej gramotnosti prijala Stredná priemyselná škola v Snine ponuku Nadácie Partners zapojiť sa do tohto projektu a uskutočnilo sa stretnutie učiteľov školy a odborníkov z oblasti financií Mgr. Butalu a V. Hrabovčínovej, zamerané na témy dôchodkové zabezpečenie, správne finančné návyky, finančné plánovanie.

Stretnutie učiteľov oslovilo, prenikli hlbšie do problematiky požívania osobných financií a vhodného finančného správania sa.

Zároveň, v spolupráci s Nadáciou Partners, v škole prebieha už štvrtý rok vzdelávací cyklus – Finančná akadémia, ktorý sa rovnako tak venuje edukácii našich žiakov v oblasti financií. Mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Počas šiestich lekcií dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia, čiže ešte skôr, ako dostanú svoju prvú výplatu. Obsah lekcií je v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Vzdelávanie je inovatívne a žiakom sa vytvára priestor na teoretické a praktické aktivity, ktoré upozorňujú na dôležitosť a význam finančnej gramotnosti v každodennom živote a väčšiu finančnú zodpovednosť.

***

PhDr. Jarmila Kuriljuková
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2018_fg, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 31. 10. 2018

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024