Finančná gramotnosť na Strednej priemyselnej školy v Snine

31. 10. 2018 Nezařazené Aktuality - archiv

Rozumieme svojim financiám?

Školstvo

 

Finančná gramotnosť – slovné spojenie, ktorému všetci rozumieme. Alebo aspoň si myslíme, že mu rozumieme. Ale ako je to v bežnom živote? Rozumieme svojim financiám? Naozaj robíme správne finančné rozhodnutia? Cieľom nie je iba konštatovanie „viem, čo je finančná gramotnosť“, ale aj aktívne podieľanie sa na jej zvyšovaní a aktívne využívanie v praxi.

V rámci Mesiaca finančnej gramotnosti prijala Stredná priemyselná škola v Snine ponuku Nadácie Partners zapojiť sa do tohto projektu a uskutočnilo sa stretnutie učiteľov školy a odborníkov z oblasti financií Mgr. Butalu a V. Hrabovčínovej, zamerané na témy dôchodkové zabezpečenie, správne finančné návyky, finančné plánovanie.

Stretnutie učiteľov oslovilo, prenikli hlbšie do problematiky požívania osobných financií a vhodného finančného správania sa.

Zároveň, v spolupráci s Nadáciou Partners, v škole prebieha už štvrtý rok vzdelávací cyklus – Finančná akadémia, ktorý sa rovnako tak venuje edukácii našich žiakov v oblasti financií. Mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Počas šiestich lekcií dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia, čiže ešte skôr, ako dostanú svoju prvú výplatu. Obsah lekcií je v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Vzdelávanie je inovatívne a žiakom sa vytvára priestor na teoretické a praktické aktivity, ktoré upozorňujú na dôležitosť a význam finančnej gramotnosti v každodennom živote a väčšiu finančnú zodpovednosť.

***

PhDr. Jarmila Kuriljuková
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2018_fg, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 31. 10. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024