Finálové kolo súťaží na prešovskej elektropriemyslovke

5. 03. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Aktivity a formy pre žiakov – záujemcov na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Školstvo

SPŠE Prešov podporuje záujem žiakov základných škôl o štúdium na SPŠE viacerými aktivitami a formami.

V utorok 26. 2. 2019  sa v priestoroch  prešovskej elektropriemyslovky uskutočnilo finálové kolo súťaží, ktoré škola organizuje pre žiakov základných škôl. Finálovému kolu predchádzali základné domáce kolá, v ktorých prihlásené súťažné družstvá riešili podľa zverejnených pravidiel zadané úlohy online.

Do súťaže v anglickom jazyku ELEsparks sa prihlásilo 27 družstiev. Finálového kola sa zúčastnilo 8 najúspešnejších trojčlenných družstiev, ktoré prišli ukázať svoju jazykovú zdatnosť, porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a tí najšikovnejší aj získať uznanie za svoj výkon. Na stupni víťazov stálo najvyššie družstvo BJK 2 zo ZŠ Bajkalská, Prešov, nasledované tímom Snowdrops zo ZŠ Májové námestie, Prešov. Na treťom mieste skončil Team Tempest z Cirkevnej základnej školy v Sabinove. Oceneným hodnotné ceny venovala Nadácia SPŠE, vydavateľstvo MacMillan a Oxford University Press.

V 5. ročníku matematickej súťaže ELEKTROmatik riešilo dve domáce kolá 21 štvorčlenných  tímov žiakov základných škôl a päť najúspešnejších  z nich  PROMAT, BJKL2, LIKOPAŠI, ANSAJUHA a The Unbreakable Team postúpilo do finále. Počas 60 minút trvania súťaže v 3 kolách súťažiaci riešili úlohy podobné domácim kolám. Po celý čas trvania súťaže prevládala príjemná, súťaživá atmosféra a pracovné, no zároveň tvorivé napätie. Víťazom sa stal tím deviatakov ANSAJUHA zo ZŠ Široké. Na 2. mieste sa umiestnil tím BJKL2 zo ZŠ Bajkalská v Prešove a trojicu najlepších doplnil The Unbreakable Team zo ZŠ Šmeralova, Prešov. Najlepšie tímy boli ocenené beletriou pre mládež a diplomom. Všetky ceny do súťaže venovala Nadácia SPŠE Prešov.

Z 13-tich prihlásených družstiev do súťaže Elektronika hrou postúpilo po troch domácich kolách do finále 9 družstiev a to zo ZŠ Májové námestie a ZŠ Sibírska v Prešove a zo ZŠ Ľubotice. Súťaž spočívala v simulácii a následnej realizácii jednoduchých elektrických obvodov z rezistorov a LED. Súťaži dominovali žiaci zo ZŠ Májové námestie, Prešov, ktorí obsadili prvé tri miesta a získali hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovala Nadácia SPŠE Prešov.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník súťaže a nové talenty.

***

Mgr. Marek Soták

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_finale, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=photoSwipe)!

V Prešove 5. 3. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024