Finálové kolo súťaží na prešovskej elektropriemyslovke

5. 03. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Aktivity a formy pre žiakov – záujemcov na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Školstvo

SPŠE Prešov podporuje záujem žiakov základných škôl o štúdium na SPŠE viacerými aktivitami a formami.

V utorok 26. 2. 2019  sa v priestoroch  prešovskej elektropriemyslovky uskutočnilo finálové kolo súťaží, ktoré škola organizuje pre žiakov základných škôl. Finálovému kolu predchádzali základné domáce kolá, v ktorých prihlásené súťažné družstvá riešili podľa zverejnených pravidiel zadané úlohy online.

Do súťaže v anglickom jazyku ELEsparks sa prihlásilo 27 družstiev. Finálového kola sa zúčastnilo 8 najúspešnejších trojčlenných družstiev, ktoré prišli ukázať svoju jazykovú zdatnosť, porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a tí najšikovnejší aj získať uznanie za svoj výkon. Na stupni víťazov stálo najvyššie družstvo BJK 2 zo ZŠ Bajkalská, Prešov, nasledované tímom Snowdrops zo ZŠ Májové námestie, Prešov. Na treťom mieste skončil Team Tempest z Cirkevnej základnej školy v Sabinove. Oceneným hodnotné ceny venovala Nadácia SPŠE, vydavateľstvo MacMillan a Oxford University Press.

V 5. ročníku matematickej súťaže ELEKTROmatik riešilo dve domáce kolá 21 štvorčlenných  tímov žiakov základných škôl a päť najúspešnejších  z nich  PROMAT, BJKL2, LIKOPAŠI, ANSAJUHA a The Unbreakable Team postúpilo do finále. Počas 60 minút trvania súťaže v 3 kolách súťažiaci riešili úlohy podobné domácim kolám. Po celý čas trvania súťaže prevládala príjemná, súťaživá atmosféra a pracovné, no zároveň tvorivé napätie. Víťazom sa stal tím deviatakov ANSAJUHA zo ZŠ Široké. Na 2. mieste sa umiestnil tím BJKL2 zo ZŠ Bajkalská v Prešove a trojicu najlepších doplnil The Unbreakable Team zo ZŠ Šmeralova, Prešov. Najlepšie tímy boli ocenené beletriou pre mládež a diplomom. Všetky ceny do súťaže venovala Nadácia SPŠE Prešov.

Z 13-tich prihlásených družstiev do súťaže Elektronika hrou postúpilo po troch domácich kolách do finále 9 družstiev a to zo ZŠ Májové námestie a ZŠ Sibírska v Prešove a zo ZŠ Ľubotice. Súťaž spočívala v simulácii a následnej realizácii jednoduchých elektrických obvodov z rezistorov a LED. Súťaži dominovali žiaci zo ZŠ Májové námestie, Prešov, ktorí obsadili prvé tri miesta a získali hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovala Nadácia SPŠE Prešov.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník súťaže a nové talenty.

***

Mgr. Marek Soták

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_finale, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=photoSwipe)!

V Prešove 5. 3. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024