Festival architektúry a dizajnu v Prešove FEAD 2019

10. 10. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Žiaci z SPŠ stavebnej v Prešove využívajú poznatky z Festivalu architektúry a dizajnu v Prešove FEAD 2019, pri tvorbe vlastných projektov.

Školstvo

V rámci Festivalu FEAD 2019  sa žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove pod vedením Ing. Svetlany Filipovej zúčastnili odbornej konferencie pripravenej v spolupráci Krajského pamiatkového úradu v Prešove so Slovenským technickým múzeom v Košiciach.

Konferencia bola zameraná na pamiatkovú ochranu zvonov, kampanológiu a zvonolejárstvo, ale hlavne na metodiku identifikácie a výskumu historických krovov. Prednáška o spracovávaní dokumentácie zachovaných historických krovov bola vhodne doplnená prehliadkou historických krovov v NKP Sklad soli v Solivare a v blízkej Četerni.

Prehliadkou nás sprevádzal a odborným výkladom zaujal pán Ing. Ľubor Suchý, PhD. z KPÚ v Prešove. V Sklade soli išlo o repliku historického krovu, pretože pôvodný drevený manzardový krov v roku 1982 zničil požiar. V Četerni sa zachovali pôvodné drevené konštrukcie 200-ročného krovu.

Bolo to veľmi zaujímavé a podnetné, získané vedomosti využijeme pri tvorbe vlastných projektov pre PČOZ MS – pri témach zaoberajúcich sa rekonštrukciou, obnovou alebo adaptáciou  historických budov – kultúrnych pamiatok.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2019_fa, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 10. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024