Európsky týždeň odborných zručností 2018

23. 11. 2018 Nezařazené Školy informujú - archiv

Exkurzia SPŠ zo Sniny v Prešove

Školstvo

Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v Strednej priemyselnej škole v Snine sú odborné exkurzie, zamerané na plynulý prechod študentov na vysokoškolské štúdium alebo na trh práce.

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností vyučujúci odborných predmetov so žiakmi 4. ročníka študijného odboru strojárstvo a technika a prevádzka dopravy navštívili spoločnosť ProTech Coating Service, s.r.o. v Prešove a Fakultu výrobných technológií so sídlom v Prešove Technickej univerzity v Košiciach.


Spoločnosť ProTech Coating Service, s.r.o. vznikla v roku 2006 s cieľom poskytovania profesionálnych služieb v oblasti povlakovania nástrojov a strojných dielcov pre rýchle sa rozvíjajúci automobilový priemysel. Spoločnosť sa tiež venuje vývoju povlakovacích centier. Zaujímavé informácie o rôznych druhoch povlakov, ich vlastnostiach, použití, či o samotnej technológii nanášania nám poskytol konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Paľo, ktorý nám ukázal priestory a prevádzku celej firmy.

Po prijatí nástroja od zákazníka nasleduje jeho pranie a čistenie ako proces predprípravy samotného povlakovania. Prekvapilo nás, aká je táto činnosť dôležitá pre vytvorenie kvalitného povlaku na nástroji. No nielen povlakovanie, ale aj odpovlakovanie, meranie a kontrola kvality, či samotná expedícia predstavujú veľmi dôsledné a náročné činnosti.

Pre našich strojárov a dopravákov bola dôležitá informácia, že navštívili firmu, kde sa implementuje najmodernejšia technológia využívaná, ako jediná v strednej Európe, vo všetkých etapách výrobného procesu, ktorá vytvorila zo spoločnosti najväčšie a najmodernejšie zákazkové povlakovacie centrum v Slovenskej republike. Ponúka služby ostrenia a výroby nástrojov aj s logistikou z jedného bodu paralelne, čo prináša jej zákazníkom významnú úsporu času a nákladov. Je len samozrejmé, že spoločnosť využíva vlastné know-how a vlastné pracovné postupy a metódy práce.

Na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove sme navštívili Katedru procesnej techniky, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme, kde nás najviac zaujalo využívanie obnoviteľných zdrojov energie v praxi. Praktické merania v laboratóriu obnoviteľných zdrojov energie boli veľmi zaujímavé a rozšírili sme si znalosti z oblasti tepelnej energetiky, výmeny a šírenia tepla, spaľovania palív, či simulácie rôznych tepelných procesov. Veľmi zaujímavou informáciou bolo využívanie dronu na meranie úniku tepla z budovy pomocou termovíznej kamery umiestnenej na drone aj s praktickou ukážkou.

Vyčerpávajúce odpovede na naše otázky nám poskytol vedúci katedry prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc. a zástupca vedúceho katedry Ing. Marcel Fedák, PhD.

Exkurzia v spoločnosti ProTech Coating Service, s.r.o. v Prešove a tiež na Katedre procesnej techniky Fakulty výrobných technológií v Prešove bola pre nás všetkých veľkým prínosom.

***

Ing. Eva Kresilová
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2018_exkurzia, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 23. 11. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024