Európsky deň jazykov 2019 v Poprade

1. 10. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

26. SEPTEMBER – EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V JAZYKOVEJ ŠKOLE V POPRADE

Školstvo

Dnes už nikto nepochybuje o význame ovládania cudzích jazykov. Jazyková škola v Poprade v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  každoročne pripravuje pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zaujímavé aktivity pre svojich poslucháčov rôzneho veku. Aj tohto roku pedagógovia pripravili  aktivity, ktoré sa práve v týchto dňoch realizujú.

V jednej z aktivít poslucháči majú možnosť zážitkovým spôsobom overiť si svoje jazykové zručnosti ako aj zručnosti obyvateľov mesta Poprad, keď na rôznych stanovištiach /Jazyková škola, Podtatranské múzeum, kníhkupectvo Martinus, Mestská informačná kancelária a kaviareň Lahodnosti/ riešia úlohy v cudzích jazykoch, ktoré sa na škole vyučujú. Aktivity sa s úspechom zhostili aj dospelí poslucháči.

Mladší poslucháči – žiaci ZŠ a SŠ sa zapojili do tvorby výtvarných návrhov tričiek s tematikou cudzích jazykov.

Tretia aktivita mala za cieľ priblížiť európske ako aj iné svetové jazyky prednesom textu vo vybranom  jazyku a prerozprávaním jeho obsahu v jazyku, ktorý sa poslucháči učia.

Jazyková škola takto aj v budúcnosti chce motivovať svojich poslucháčov a širšiu verejnosť k učeniu sa cudzích jazykov.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/js-po/2019_edj, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 1. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024